27.04.2014, kategorie: Titulní stránka

Jak příhodný den!

svatí papežové a náš zakladatel

27. dubna 2014 budou svatořečeni dva papežové. Celý katolický svět tím žije. Paulínská rodina si však také připomíná, že 27. dubna 2003 byl ve Vatikánu sv. Janem Pavlem II. blahořečen její zakladatel don Jakub Alberione.

Podívali jsme se, jaké papeže potkal na své životní pouti. Vždy sledoval učení papežů a k tomu vedl i členy Paulínské rodiny, včetně slibu poslušnosti papeži. Sám se za svůj život mohl potkat se 7 papeži (počínaje Lvem XIII. a konče Pavlem VI.) Podařilo se nám najít několik fotografií, které ho zastihují s Piem XII., sv. Janem XXIII. a s Pavlem VI.

     

 

Blahořečen byl sv. Janem Pavlem II., postulátorem byl paulín don Valtorta ssp.

           

 

 

O životě našeho zakladatele vychází 1x měsíčně cyklus z jeho života. Stručně jeho život shrnují i ikony s. Teresy Groselj fsp (pobývala také v pražské komunitě).

 
 
Nahoru