19.10.2016, kategorie: Titulní stránka

Jak být misionáři i doma

Den modliteb za misie

V letošním roce slavíme 90. Misijní neděli. Po dlouhém „zkušebním období“ (misie a jejich podporu vložil Bůh do srdcí kněží a laiků v průběhu 19. století) prohlásil v roce 1926 papež Pius XI. díla za papežská a vyjádřil jim tak svou plnou podporu. Předposlední říjnovou neděli prohlásil za den misií. Letos 23. října tedy již podevadesáté. 

Jak oslavit misijní neděli s dětmi? Jak uspořádat obětní průvod a návrhy komentáře najdete zde v příloze ke stažení, materiál pochází přímo od papežského misijního díla dětí v ČR. 

Papež František ve svém Poselství ke Světovému dni misií píše: Na mnoha místech začíná evangelizace výchovnou činností, jíž misijní dílo věnuje své úsilí a čas jako milosrdný vinař z evangelia (srov. Lk 13,7-9; Jan 15,1) a trpělivě očekává plody po letech pomalé formace; tak se utvářejí lidé schopní evangelizovat a přinášet evangelium tam, kde by se uskutečnění něčeho takového nečekalo. Církev lze označit jako „matku“ i pro ty, kdo mohou zítra dospět k víře v Krista. Toužebně si přeji, aby se svatý Boží lid cvičil v mateřské službě milosrdenství, jež tolik napomáhá k tomu, aby se s Pánem setkaly a zamilovaly si ho i národy, které ho dosud neznají. Víra je totiž Božím darem a nikoli plodem prozelytismu; avšak roste díky víře a lásce evangelizátorů, kteří jsou Kristovými svědky. Kráčet po cestách tohoto světa znamená pro Ježíšovy učedníky mít lásku, jež neměří, ale spíše se snaží mít ke všem míru lásky Pánovy. Hlásáme ten největší a nejkrásnější dar, který nám On dal – jeho život a jeho lásku. 

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru