15.03.2017, kategorie: Titulní stránka

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám!
Jak vést děti ke svátosti smíření?
Štítky: četba Písma děti děti v kostele doba postní eucharistie první přijímání příprava na zpověď smíření

Kniha, která se věnuje přípravě dětí na (nejenom) první svátost smíření vyšla v lednu minulého roku. Letos bylo nutno pořídit již dotisk. Co o ni soudí sami katecheté?

***

V našich farnostech právě prožíváme dobu prvních svatých přijímání. A také – a na to se občas zapomíná – prvních svátostí smíření. Svátost smíření bývá často dětmi i dospělými ne úplně správně chápána spíše jako „podřadná“ svátost, která sama o sobě nemá zvláštní význam a je potřeba jenom k tomu, abychom mohli přistupovat ke svatému přijímání. To je ale velký omyl! A hned druhým omylem je, že stačí děti připravit na první svátost smíření a „ony už to dál umí“. Proto jsme rádi, že sestry z nakladatelství Paulínky na italském knižním trhu našly a přeložily knížku s názvem Já se taky zpovídám!, která má děti připravit nejenom na první svátost smíření, ale také je při tomto svátostném životě nadále doprovázet. Jenomže dokáže jen knížka samotná plnit tak náročný úkol, jakým je doprovázení dětí svátostným životem? Zřejmě ne. A proto píši tento článek: Rádi bychom vás, rodiče a prarodiče dětí, povzbudili, abyste také vy dětem pomohli na této nové cestě.

A právě k tomuto společnému objevování nového života nám může výše zmíněná knížka od Tonina Lasconiho posloužit. Takže ne samo, ale s maminkou, tatínkem, babičkou či dědečkem ať si dítě pročítá tuto knihu a snaží se porozumět nejenom svátosti smíření, ale i životu s Ježíšem po boku.

Kniha děti nejprve vede k tomu, aby Ježíše poznaly a takto si jej zamilovaly. Děti se přitom prostřednictvím navržených cvičení učí zamýšlet nad svým jednáním, učí se vědomě rozpoznávat a pojmenovávat dobro a zlo a jsou vedeny k tomu, aby se svobodně rozhodovaly pro dobro. Ne vždy se jim to však povede. A proto se v této části seznamují s Ježíšem jako Božím Synem, který odpouští hříchy. Kniha nepředkládá žádné konkrétní zrcadlo pro zpytování svědomí, ale usiluje spíše o to, formovat a zjemňovat svědomí dítěte, aby se děti samy naučily rozpoznávat své skutečné hříchy. I přes tato obtížná témata je kniha velmi svěží a předává se v ní radost ze života s Ježíšem. Chcete se i vy jako rodina nechat touto radostí inspirovat? Chcete zkusit začít spolu s dětmi prožívat radostný život křesťanů? Pak je tato kniha jednou z možností, jak začít.

Martina Orlovská, Centrum pro katechezi Olomouc

 
 
 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies