09.05.2022, kategorie: Titulní stránka

Františkovy Kvítky v češtině nově

Františkovy Kvítky v češtině nově
Knižní tip K. Lachmanové a video s br. Regalátem OFM

V krásném dárkovém vydání a v současném překladu vydalo nakladatelství Paulínky známé Kvítky svatého Františka. Přiblíží je autorka nového převodu do češtiny Kateřina Lachmanová.

Proč vydávat Kvítky v novém překladu?

Chtěli jsme čtenářům nabídnout opravdu krásné, pečlivě připravené dárkové vydání. A  postupně jsme zjistili, že nebude stačit jen poupravit starší český překlad, který koloval do 90. let jako Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří, nebo převzít pozdější verzi z františkánských Pramenů. Vedle mnoha stylistických neobratností tam totiž najdete i vyložené významové posuny. Italština se někdy vyjadřuje dost zašmodrchaně, zvláště ta historicky starší. Není vždy snadné rozplést, co chtěl básník říci, a nelze ji překládat doslovně, chcete-li mít pěkný, čtivý český text. A nám přišlo škoda pro graficky hezkou knížku nedodat i kvalitní a jazykově současný obsah.

Z jakého textu jste knížku překládala?

Vycházela jsem z kritického vydání ve středověké italštině. Kvítky – v originále I Fioretti di San Francesco – vznikly kolem roku 1390 a jsou popularizační verzí latinského spisu Actus beati Francisci (Skutky blaženého Františka) od bratra Hugolina, který chtěl přiblížit ctnosti svatého Františka a jeho druhů i jeho učení. Ve středověku se knihy šířily opisy, které se často jeden od druhého poněkud lišily – písaři se mohli zmýlit ve jménech, místech, dopustit se i drobných významových posunů atd. Autoři kritického vydání proto provedli pečlivé srovnání jednotlivých verzí s historickými údaji a prameny, aby vše co nejvíc sedělo. Snažila jsem se, aby byl můj překlad obsahově co nejbližší původnímu textu, ale aby se zároveň dobře četl současníkům.

Zaujmou i mimořádně zdařilé barevné ilustrace. Kdo je autorem?

Za grafickou úroveň knihy jsem moc vděčná. Na tvorbu současného italského malíře Piera Casentiniho jsem narazila náhodou jednou v Assisi, přivezla jsem si odtud celou složku jeho obrazů k Františkově Písni bratra Slunce. Nejde tedy přímo o ilustrace ke Kvítkům, ale domnívám se, že to vůbec nevadí. Na obálce je teď svatý František, jak se modlí u ohně. Původně tam měl být krásný výjev, jak trhá květiny, jenže umístit ho pod název Kvítky mi přišlo zavádějící. Slovo „fioretti“ v daném kontextu totiž neznamená kytičky, ale krátké příběhy, příhody. Nechtěla jsem, aby lidé v knize hledali herbář…

Svatý František je ale uctíván i jako patron stvoření.

To ano – pro svou úctu k veškerému Božímu stvoření, která má biblický základ. Kvítky ovšem nejsou o přírodě, ale o životě podle evangelia, o radikálním následování Krista.

Jaký vztah máte k tomuto proslulému textu vy sama?

Pro mě jsou Kvítky jako čistá voda, průzračná horská studánka. Evangelium se v ní odráží ryzím způsobem. Překládat je byla pro mě moc příjemná práce – jako bych si ty dva měsíce dělala duchovní cvičení.

(Převzato z článku Aleny Scheinostové pro Katolický týdeník 27-28/2021)

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies