09.09.2011, kategorie: Kdo jsme

Evropské juniorky

Evropské juniorky
na společné cestě k apoštolské svatosti

Tak jako minulý rok i letos se v Římě v generálním domě Dcer sv. Pavla sešly evropské juniorky, aby pokračovaly na "společné cestě k apoštolské svatosti".

Loňské setkání bylo zaměřeno na paulínskou spiritualitu. Letos na komunikaci mezi sebou navzájem – tedy na život v komunitě, ale i na komunikaci se světem při paulínském apoštolátu. 

Na toto setkání ihned navázalo další (nejen pro juniorky) na téma: Jak být jako Dcery sv. Pavla "zabydleny" v síti a hlásat evangelium v digitálním světě. On-line lze sledovat toto setkání zde.

Podrobnější informace a fotogalerii z obou setkání přineseme později. 

 
 
Myšlenka na den: Kdo věří Bohu, běží po cestě svatosti a rychle vystoupí na vrchol dokonalosti. Kdo spoléhá pouze na své úsilí, kráčí pomalu a těžkopádně; udělá krok a pak klopýtá, dosáhne vítězství, ale pak upadá, povstává, ale znovu klesá a jde kupředu jen s velkou námahou. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru