18.10.2015, kategorie: Titulní stránka

Encyklika Laudato si´

Encyklika Laudato si´
na NOE a Proglasu

Tématům z encykliky Laudato si´se věnovala a věnují i křesťanská média. TV NOE odvysílala jeden díl z pořadu Kulatý stůl (zde je odkaz do archivu) a od pondělí 19. 10. se na Radiu Proglas můžete zaposlouchat do celého cyklu věnovaného této encyklice.

Cyklus pořadů vychází se samotné struktury encykliky. V úvodním bloku se chceme věnovat jednotlivým environmentálním tématům, jako je změna klimatu, nadměrná produkce odpadů, ztráta biodiverzity, ochrana vod, odpovědné zacházení se zemědělskou půdou atd. Zastavíme se nad stěžejními místy SZ a NZ o ochraně Božího stvoření. Zamýšlet se chceme nad lidským kořenem ekologické krize a nad jejím sociálním rozměrem. Dotkneme se souvisejících témat, která v encyklice nejsou výslovně zmíněna, například roli médií v ochraně životního prostředí apod.

Kromě komentářů odborníků chceme uvádět také příklady dobré praxe, které by mohly inspirovat ostatní. K mikrofonu zveme ekology, pedagogy, duchovní, lidi ze samosprávy, ale i jednotlivce, kteří jsou na poli ochrany životního prostředí aktivní.

Okruh spolupracovníků není uzavřen. Vzhledem k tomu, že rozhovory vznikají průběžně s vysíláním, lze předpokládat, že se jejich počet ještě rozšíří. Spolupráci zatím potvrdili:

RNDr. Miroslav Kundrata – ekolog, ředitel Nadace Partnerství,
Ing. Jiří Šenkýř – bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
RNDr. Yvonna Gailly – ředitelka ekologického institutu Veronica,
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. – publicista, pedagog Filozofické fakulty UK, 
P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. – kněz, biolog, přednosta Ústavu etiky na 3. LF UK, 
Mgr. Ing. Petr Ledvina - vedoucí ekologické poradny ekologického institutu Veronica, 
RNDr. Mojmír Vlašín – ekolog, zoolog, 
Mgr. Jan Zámečník, Th.D. – farář ČCE, sbor Břeclav a další…

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies