16.05.2018, kategorie: Titulní stránka

Ekologická etika

Ekologická etika
Laudato si´tématem Salve, revue pro teologii a duchovní život

Poslední číslo revue Salve je uvedeno výzvou do řad křesťanů: Pokud někteří lidé hledí na papežovu encykliku podezřívavým pohledem jako na dílo brojící proti systému globálního kapitalismu, jako na marxisticky a vůbec levicově orientovaný pamflet, jako na dílo „zelené ideologie“, je na místě, aby se křesťané tím poctivěji ponořili do skutečné obsahové, teologické, etické a kritické hloubky tohoto dokumentu a byli schopni nechat se oslovit církevním učením, které princip zodpovědného postoje ke stvořenému světu formulovalo dávno před současnými ideologiemi. Jen tak bude možné, aby se křesťané stali kompetentními a fundovanými hlasy, které budou schopny ukázat současnému člověku v dnešním komplikovaném světě cestu, jež nestaví lidskou bytost proti přírodě, ale do zodpovědné harmonie s ní.

Jedním z hlavních autorů tohoto čísla je Petr Štica. Ten nám poskytl (se souhlasem redakce) i svůj celý příspěvěk. Děkujeme.

 
Ke stažení Ke stažení
 
Myšlenka na den: Kdo nemá opravdovou lásku, vždy nalezne dost přirozených důvodů k remcání. Kdo má však opravdovou duchovní lásku, vždy nalezne důvody k soucitu a k omlouvání druhých. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru