05.02.2010, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

Mezi ty, o nichž evangelium konstatuje, že „nechali všeho a šli za Ježíšem“, automaticky řadíme Dvanáct apoštolů,  případně „jiných dvaasedmdesát učedníků“, které Ježíš „poslal před sebou do všech měst a míst“. Obvykle ještě dokážeme s trochou fantazie tuto kategorii rozšířit... VÍCE

 
 
Myšlenka na den: Člověk víry si je vždy vědom Boží existence, a to nejen ve svém vlastním životě, ale i v životě ostatních lidí. — W. J. Ciszek (On mne vede)
Nahoru