29.10.2010, kategorie: Titulní stránka

E-vangelium on-life

31. neděle v mezidobí C

Podle Lukášova evangelia Ježíš třikrát předpovídá svým učedníkům, že musí trpět a zemřít (viz Lk 9,22; 8,44; 18,31-34). Jeho slova se však na straně učedníků pokaždé setkávají pouze s nepochopením. Poslední z těchto předpovědí evangelista zařazuje těsně před Ježíšův vstup do města Jericha, kde se odehrává setkání se Zacheem. A právě zde máme spolu s ostatními Ježíšovými následovníky výjimečnou příležitost ještě jednou si ujasnit obsah slov: „Syn člověka musí…“ VÍCE

 
 
Nahoru