23.04.2018, kategorie: Titulní stránka

E-neděle JINAK

E-neděle JINAK

Milí odběratelé a čtenáři e-nedělí, možná jste si v minulém týdnu všimli změny. Doposud, už od roku 2007, připravovala e-neděle jedna ze sester pražské komunity. Již třetím rokem ale studuje v Římě, a proto v nových zamyšleních v současné době nepokračuje (dlouholetí odběratelé si jistě všimli, že v posledních třech letech se „e-nedělní kázání“ pouze „recyklovala“ ze starších zdrojů).

Původně jsme měly v úmyslu tuto službu zcela ukončit, nebo ji alespoň přerušit. Protože se však v naší farnosti u kostela sv. Petra objevil velmi „šikovný“ trvalý jáhen, jehož promluvy při mši svaté nás velmi zaujaly, požádaly jsme ho o spolupráci, a on souhlasil!

Velmi rády vám představujeme Ing. Mgr. Martina Lejsala. A toto nám na sebe prozradil…

Jsem vystudovaný programátor – analytik. Většinu svého profesního života pracuji ve státní správě, v současné době jako auditor informačních systémů na Nejvyšším kontrolním úřadu. V letech 2011–2017 jsem studoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dne 2. října 2016 jsem byl vysvěcen na trvalého jáhna a sloužím ve farnosti sv. Petra Na Poříčí. Mezi mé záliby patří cestování a četba. S mou ženou Ivanou žijeme v Praze.

Už od útlých let, zatímco kamarádi hrávali fotbal, jsem nesmírně rád četl, zejména cokoli, co souviselo s duchovnem. Ta touha po čemsi za obzorem mne provází dodnes. Je to neustálé hledání, ale nejsme v tom úplně bez prostředků. Svátosti, Písmo a modlitba se pro mne staly církví darovaným prostorem, kde se alespoň někdy a zatím pouze zlehka mohu dotknout Toho, jehož tvář jednou spatříme v plném světle.

Snad na sebe neprozradím příliš, když řeknu, že chaos a hluk dnešního světa a množství povinností, kterými jsme zavaleni, se mezi mne a Hledaného neustále vkrádá. Stále znovu a znovu se tak učím žít harmonicky, ale – stejně jako s cizími jazyky – jsem stále začátečník.

Je mým přáním, aby naše společná rozjímání nad nedělními úryvky evangelia byly každotýdenními starty, s nadějí, že jednoho dne se start změní na dosažený cíl. Ale to už budeme tam, kam míříme.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies