25.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Dvě výročí v Paulínské rodině

Dvě výročí v Paulínské rodině

26. listopadu si členové Paulínské rodiny už po čtyřicáté připomínají nebeské narozeniny svého zakladatele bl. Jakuba Alberiona. 

 Česká komunita paulínek bude letos slavit společně s učednicemi Božského Mistra (z Brna) , knězem paulínem (z Říma) a laickými spolupracovnicemi (z ČR a SR). Půjde o první setkání v rámci duchovních příprav na oslavu 100 let existence Paulínské rodiny.

Bl. Jakub Alberione celé Paulínské rodině a zvl. paulínům a paulínkám určil, že posláním, k němuž jsou v církvi povoláni je úkol hlásat lidem naší doby, současné kultury a světa médií, evangelium,  Ježíše Krista – Mistra, který je cesta, pravda a život (Jan 14, 6).

„Všechno stvořené je prostředkem ke spáse duše. Také každý vynález, každý rychlý a účinný prostředek se musí použít pro Boží království a pro rozšíření vykoupení a spásy lidí“ (BM, 1948).

„Vaše ruce nesou evangelium a musí ho donést všude. Mějte na paměti i v srdci všechny národy světa a každou jednotlivou duši“ (RSP, 1952).

„Tisk, kinematografie, rádio, televize patří dnes k nejnutnějším, nejrychlejším a nejúčinnějším apoštolským katolickým dílům. Může být, že v budoucnu přijdou lepší. Ale nyní se zdá, že apoštolovo srdce si nemůže přát nic lepšího, jak darovat Boha duším a duše Bohu“ (UPS, 1960).

Náš zakladatel přirovnal službu pravdě a evangeliu k lásce k nejchudším, když přeformulovat slova apoštola Petra, která adresoval chromému u  Krásné brány (srov. Sk 3,6):  "Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ježíše Krista, Cestu, Pravdu, Život.“ 

Následující video, ve kterém chceme našeho zakladatele představit "po našem způsobu" může dobře uvést jedna ze vzpomínek na dona Alberiona.

Rozhovor mezi biskupem diecéze Aquila a donem Alberionem 

 - Je to skutečně pravda, otče Alberione, že vstáváte velmi brzo ráno a modlíte se několik hodin dříve, než začnete pracovat?

- Předpokládám, že vaše excelence ví, co dělají matky velkých rodin. Například ta moje, protože nás dětí bylo doma hodně, a chtěla se o každého z nás dobře starat, vstávala velmi brzo… Tak tomu musí být i u mě: protože i já mám mnoho synů a dcer a všichni potřebují pomoc, všechny je musím svěřit Pánu. 

 

 

Koho postava bl. Jakuba Alberiona alespoň trochu oslovila, může si osobně v knihkupectví vyzvednout menší knížečku o něm a celé naší Paulínské rodině. Lze tak učinit i písemně při objednávce, kdy do poznámky stačí dopsat, že prosíte ještě přiložit knížku Prorok pro naši dobu.

Kniha je k prolistování i on-line ZDE

 
 
 
Nahoru