08.11.2014, kategorie: Titulní stránka

Dušičková modlitba za novináře

Dušičková modlitba za novináře

Na závěr "dušičkového oktávu" Vám přinášíme jednu z modliteb Paulínské rodiny. Bl. Jakub Alberione svým následovníkům svěřil i modlitbu za lidi působící v médiích.

Děkuji ti, Ježíši, Božský Mistře, který jsi sestoupil z nebe, abys svým učením, svou svatostí a svou smrtí pozvedl člověka ze zla. Prosím tě za duše, které jsou v očistci kvůli tisku, filmové produkci, rádiovým a televizním pořadům... (dnes by šlo doplnit: internetu apod.). Věřím, že až tyto duše budou jednou osvobozeny od svých trestů a uvedeny do věčné radosti, budou u tebe orodovat a prosit za moderní svět, aby všechna dobra, která jsi nám daroval k povznesení pozemského života, sloužila i apoštolátu a věčnému životu.
Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí! Ať odpočívají v pokoji. Amen.

Text je ze 4. bodu Korunky za duše v očistci.

 

 
 
Nahoru