07.12.2014, kategorie: Titulní stránka

Dodatek k Tolkienovi

Dodatek k Tolkienovi

Na jedné sociální síti jsme byly tázány, jak je to s Tolkienovým křesťanstvím v souvislosti s právě vydanou knihou o něm. Odpovídá iniciátor vzniku českého vydání jáhen Štěpán Smolen.

Peter Kreeft skutečně tu a tam – výjimečně – "hřeší" tím, že si Tolkiena přitesává k obrazu své filosofie (například když jím obhajuje platónskou nauku o idejích, o níž není jisté, že ji JRRT zastával). Ale obecně lze říci, že jde o portrét věrný, rozhodně věrnější, než s jakým přicházejí mnozí sekulární vykladači. Tolkienovo katolictví Kreeft nepřehání - ba naopak. Při četbě spisovatelových dopisů můžeme natrefit na explicitní pasáže o eucharistii, o svátosti smíření, o Panně Mariii, o křesťanském manželství, z nichž je v naší knize citováno často jen pár umírněných vět. Samotné Tolkienovy dopisy jsou nejlepším důkazem, že si Kreeft, pokud jde o spisovatelovu víru a její vliv na jeho dílo, nevymýšlí.

 

 
 
Nahoru