26.11.2015, kategorie: Titulní stránka

Dobrým paulínem...

Dobrým paulínem...
BL. JAKUB ALBERIONE

V den, kdy si celá Paulínská rodina připomíná návrat do Otcova domu svého zakladatele bl. Jakuba Alberiona, přinášíme tři "vzpomínky" související s jeho nebeským "předsevzetím".

*

Zakladatel učinil slib, že nejenom za svého života, ale i po smrti bude pomáhat svým duchovním synům a dcerám. „Takto si přeji patřit k této obdivuhodné Paulínské rodině: jako sluha nyní i v nebi, kde se budu starat o ty, kteří působí dobro skrze nejmodernější a nejúčinnější prostředky.“

*

Chci být dobrým paulínem, alespoň v nebi. Tam budu bratrem bratrům. Už odteď si vyprošuji, abych tam byl pro ty, kdo zde na zemi působí dobro skrze nejmodernější a nejúčinnější prostředky, zvláště tisk, film, rádio a televizi.“ (z osobního zápisníku z roku 1946)

*

Poslední slova zakladatele, jasně slyšená od těch, kteří mu asistovali v den jeho smrti 26. listopadu 1971, jsou: „Umírám. Modlím se za všechny. Ráj. Ave Maria.“ Tak se splnilo jeho přání, aby slovo Maria, které bylo jedno z prvních, které slýchával z úst své maminky, bylo i posledním slovem jeho života.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies