26.09.2012, kategorie: Titulní stránka

Dobré věci je třeba „dát na svícen“

Dobré věci je třeba „dát na svícen“
nové dvd

Jak došlo k tomu, že opět vychází dvojdílný film Lurdy na DVD? O čem snímek je a čím poutní místo Lurdy oslovilo kněze, který věnoval částku, jež vydání filmu umožnila?

 „Lurdy jsou jedním z míst, která Bůh vyvolil k tomu, aby v něm nechal zazářit zvláštní paprsek své krásy.“ (Benedikt XVI. při návštěvě Lurd, 13. 9. 2008)

Příběh malé Bernadetty inspiroval mnohé umělce, v roce 2009 režisérku Jessicu Hausnerovou. I v ČR byl její poslední film Lurdy promítán. Zda se film dostane na DVD do běžné distribuce s českým dabingem, to nevíme. Autorská práva na tento film byla příliš vysoká, abychom o ně žádaly. Ale rády film budeme v naší filmové sekci nabízet. Pokud k tomu dojde. Zatím se vedením Boží prozřetelnosti stalo, že můžeme vydat již dříve na VHS uvedený film Lurdy. Sice je to dílo starší, ale svým obsahem (i formou) stále blízké současnému divákovi. Jedná se o dvojdílný snímek Ludovica Gaspariniho z roku 1999. Samy bychom toto DVD nevydaly, bylo to rovněž nad naše finanční možnosti. Ale pak se nám několikrát ozval jeden kněz a vytrvale nabízel svou pomoc.

Tím, kdo opětovné vydání filmu Lurdy na DVD podpořil sponzorským darem je otec Miroslav Cúth, farář z pražské farnosti sv. Cyrila a Metoděje. Požádaly jsme ho, aby nám tento jeho nezvyklý počin pomohl „pochopit“.

Čím jsou Vám Lurdy tak blízké?
Lurdy mi nějak přirostly k srdci. Možná je to i tím, že 11. února (den prvního zjevení Panny Marie) je devět měsíců před 11. listopadem (den mého narození)… A tedy kalendářově je to den mého početí. I průběh a poselství zjevení mi jsou sympatické, včetně postavy sv. Bernadetty.

Jezdíte tedy do Lurd na poutě po celý svůj život nějak pravidelně?
Nikdy jsem neplánoval jezdit do Lurd pravidelně. Prostě to v poslední době tak je. Jednak jsou okolo mě – a nejen okolo mě – hodně nemocní. Já bych chtěl pro ně něco udělat, cítím se ale bezmocný. V Lurdech se však od počátku dějí uzdravení a je tomu tak dodnes. Tak si říkám: zde je jakási cesta k pomoci. Sobě i druhým. A zároveň je možno se na tom i různě spolupodílet (pouti se musí kromě modlitby věnovat čas i peníze). Od roku 2008, kdy se slavilo 150. výročí zjevení, jezdím do Lurd 1–2x do roka. I díky tomu, že jsem si našel svůj způsob dopravy: vlakem. Když se najde termín, který mi vyhovuje, zajdu na nádraží a koupím lístky. Jezdí nás od 2 až do 8 osob. Dá se to absolvovat za 4 dny (2 dny na cestu a 2 dny pobytu v Lurdech).

Sám jste přišel za námi s nabídkou, abychom tento film znovu vydaly, a to i přesto, že autorská práva nebyla zrovna levná. Když jsme Vám děkovaly, při té příležitosti jste sám sebe označil za „dlužníka“…
Ano, jsem velkým dlužníkem. Zažil jsem na sobě i na lidech, za které jsem prosil, že milost Lurd stále „funguje“. Je za co být vděčný. A pak: film Lurdy je velmi povedený a povzbuzující. Dobré věci je třeba „dát na svícen“.

Je zvláštní souhrou okolností (anebo onou „fungující milostí“?!), že v den, kdy se nám podařilo snížit cenu autorských práv u jejich majitele, otec Miroslav právě dostal darem částku, která zbývala do oné sumy domluvené za práva. Za pár dní tak budete moci znovu vidět příběh dvou mužů ze dvou různých století;  dva životní příběhy, do nichž vstoupila malá Bernadetta se svým příběhem od jeskyně v Massabielle.

Chcete vědět něco víc? Trochu napovíme děj: Bernard fotí reportáž o Lurdech. Jeho žena je zatím odvezena do nemocnice, hrozí jí potrat. V této situaci musí Bernard znovu odjet do Lurd. S sebou si veze deník svého prapradědečka, který nedávno nalezl. Už cestou se Bernard začte do prvních stránek příběhu Henryho, univerzitního lékaře, a jeho snoubenky Claire, jenž se odehrál před více než sto lety. Přesně v roce 1854, kdy se v Lurdech zjevila Panna Maria chudé dívce Bernardettě. Na místě zjevení, kam tato dívka i přes různé zákazy nadále docházela, vytryskl pramen vody s uzdravující mocí. Henryho snoubenka onemocní tuberkulózou, a když se jí vážně zhorší zdravotní stav, naléhá, aby jí byla donesena voda z Lurd. A skutečně se ze dne na den uzdraví. Zázračné uzdravení mladý lékař nechce přijmout a začíná jeho „honba za pravdou“, která rozbíjí manželství a málem ho stojí i život…  Nebojte se, film neskončí kýčovitým happyendem. Naopak, po jeho zhlédnutí lze přemýšlet o vztahu vědy a víry, o tom, že se nepopírají, ale že „nenápadné setkání s Bernadettou a s Pannou Marií může změnit život, protože ony jsou na tomto místě v Massabielle, aby nás vedly ke Kristu, který je naším životem, naší silou a světlem.“ (Benedikt XVI. při návštěvě Lurd, 13. 9. 2008)

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies