26.03.2018, kategorie: Titulní stránka

Deset pravidel sestry Caritas

Deset pravidel sestry Caritas
Všem prokazuj dobro!

Představujeme vám „desatero“ jedné italské paulínky, která dlouho působila jako misionářka v Severní Americe. Je to jednoduchý návod k životu inspirovanému evangeliem jak pro vlastní dobro, tak pro dobré soužití s druhými.

„Všem prokazuj dobro“ – to je první z deseti pravidel života, nebo spíš rada, jak žít, aby člověk nemusel litovat svých kroků. Autorkou je nedávno zesnulá sestra Marie Caritas. Tato „pravidla“ publikovala na webu jedna její spolusestra.

V jednoduchém desateru sestra Marie Caritas navrhuje, jak všem zlepšit a zpříjemnit život. Její pravidla jsou ale snadná jen na první pohled. Jak dobře víme, úspěch vždycky vyžaduje oběti.

Uveďme je pěkně popořadě:

1. Všem prokazuj dobro.

2. Nemluv o nikom špatně.

3. Než se rozhodneš, rozvažuj.

4. Nemluv v rozčilení.

5. Pomáhej v neštěstí.

6. Přiznej svou chybu.

7. Buď trpělivý ke všem.

8. Naslouchej, ale nevyprávěj to dál.

9. Nemluv zbytečně o nepříjemnostech.

10. Buď připraven zemřít.

Zdá se to snadné? Kdepak. Doporučujeme vám, abyste se zaměřili nejdříve na pravidlo, které se nám zdá nejjednodušší, a pak postupovali k dalším.

Kdo vlastně byla sestra Marie Caritas (Angelica Forte)? Generální představená Dcer sv. Pavla, Anna Marie Parenzan, napsala v listě, který oznamuje smrt každé sestry všem komunitám: Sestra Marie Caritas se narodila 1. ledna 1931 v městě Cattolica Eraclea (Agrigento) na Sicílii. Do kongregace Dcer sv. Pavla vstoupila 27. listopadu 1954 v Agrigentu. Noviciát prožila v Římě. Jako mladá profeska byla poslána do komunity v Livornu, aby pokračovala v krásné a namáhavé službě. Navštívila stovky domů a bytů s plnými taškami Biblí, s knihami určenými pro formaci všech věkových skupin obyvatel. Po věčných slibech, které složila v roce 1963, se ještě více věnovala této formě šíření evangelia, která byla pro paulínky v tu dobu charakteristická, v komunitách v Tarantu a Bari. V roce 1966 odjela jako misionářka do Quebecu. V Montrealu a v pobočce Montreal – Workman se nadále věnovala apoštolátu při šíření knih a také apoštolátu v kuchyni. V roce 1981 byla vyslána do Toronta (anglicky mluvící části Kanady), kde se s plným nasazením věnovala službě v knihkupectví. Od roku 1989 vykonávala službu nejdříve v Clevelandu, potom v Bostonu a nakonec v New Orleansu. V roce 1997 se vrátila do Toronta, s krátkou přestávkou v Saint Luis. Kvůli Parkinsonově nemoci, kterou trpěla, jí v roce 2014 navrhli, aby se přestěhovala do Bostonu. Stěhování pro ni znamenalo další utrpení, protože si přála zůstat v Kanadě, ale přijala ho s odvahou a v modlitbě. Napsala: „Všechno, co prožívám, obětuji k oslavě a chvále Ježíše Krista, aby každá dcera sv. Pavla měla odvahu žít své povolání upřímně a s láskou.“

Sestra Marie Caritas zemřela 1. února 2018, ale její duchovní dědictví je živé víc než kdy dřív, a to i díky tomuto jednoduchému desateru, které nyní koluje po různých webech a které může představovat úzkou, ale schůdnou cestu ke svatosti.

Text, jehož autorem je Riccardo Maccioni, vyšel 8. února 2018 v italském křesťanském deníku Avvenire. 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies