06.06.2018, kategorie: Titulní stránka

Deset pravidel, jak nikdy nezestárnout

Deset pravidel, jak nikdy nezestárnout

Toto je deset pravidel pro život, kterými se řídila sestra Augusta, Dcera sv. Pavla z USA. Její spolusestry o ní říkají, že až do svých 102 let zůstala mladá. Dobrý návod pro život, ne?

*** 

1. Každý den děkuj Bohu za dary, které jsi dostal, a za dobro, které skrze tebe Bůh vykonal.

2. Buď přesvědčen o tom, že Bůh ti odpustil všechny tvé hříchy, kterých lituješ.

3. Přijmi všechny každodenní těžkosti, abys byl sjednocen s Bohem, který chce spasit svět.

4. Nabídni Kristu svá selhání, pokoření a bolesti ke spolupráci na řešení velkých problémů církve a lidstva.

5. Se vší laskavostí a porozuměním přijmi svět takový, jaký je, abys ho udělal takovým, jaký by měl být.

6. Často se usmívej, i když máš chuť být jízlivý anebo jsi sklíčený.

7. Buď prospěšný svým bližním a začni těmi, kteří jsou ti nejblíž.

8. Když se bojíš smrti, vzbuď v sobě touhu po jiném životě, který bude trvat navěky.

9. Usiluj o to, abys viděl dobro, které je ve světě a v jiných lidech.

10. Nikdy nehodnoť dnešní den podle měřítek odpovídajících včerejšku a nikdy nehodnoť včerejší den podle měřítek odpovídajících dnešku.

 

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies