08.02.2013 17:00, kategorie: Titulní stránka

Desatero manželské a rodinné lásky

Desatero manželské a rodinné lásky
z nové knihy B. Forteho

Toto desatero jsem s několika páry sepsal před mnoha lety a řadě párů pomohlo uvádět do života lásku v jejích různých barvách – těch úchvatných, i těch, které jsou leckdy náročné. Poslouží snad i tobě (vám oběma) jako jednoduchý, vhodný a užitečný návod ke zpytování svědomí. 

1. Cti toho druhého jako tajemství.

2. Snaž se pochopit důvody toho druhého.

3. Odpouštěj a dávej jako první.

4. Buď ke druhému upřímný a děkuj mu za jeho upřímnost vůči tobě.

5. Druhému vždy naslouchej a nehledej důvody, proč by ses před ním měl uzavřít nebo se mu vyhýbat.

6. Ke svým dětem měj úctu jako ke svobodným bytostem.

7. Poskytuj svým dětem důvody, proč má smysl žít a proč doufat, a to společně se svým manželem (manželkou).

8. Dovol, aby byly tvé jistoty zpochybněny představami tvých dětí a neboj se se svými dětmi diskutovat.

9. Každý den žádej Boha o větší lásku.

10. Snaž se být pro toho druhého − i pro své děti − darem a svědectvím o Bohu.

Pán ať dokončí dobré dílo, které v tobě (ve vás) započal.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies