15.06.2012, kategorie: Dcery sv. Pavla

Den požehnání

Den požehnání

Je polovina června a pohled do kalendáře připomíná datum 15. června. Dnes slaví celá církev Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dnešní pátek je však také dnem, kdy vlastně každá Dcera sv. Pavla slaví své „narozeniny“.

"Počátek kongregace počítejte ode dne, kdy jsem se poprvé setkal s Maestrou Teklou. Byl to den požehnaný", vzpomínal na událost z 15. června 1915 náš zakladatel Jakub Alberione. Letos děkujeme Pánu už za 97 let povolání k zasvěcenému životu Pánu a k službě hlásání jeho evangelia.

A tak o to vřelejší je naše modlitba k Ježíšovu srdci:

Ježíši, Božský Mistře, děkuji a dobrořečím tvému nejsvětějšímu srdci za povolání k zasvěcení v řeholním životě. V nebi i na zemi je mnoho příbytků. Zvolil sis ty, které sis zamiloval, povolals je k evangelijní dokonalosti, stal ses jejich vzorem, pomocníkem a odměnou.

Božské Srdce, rozmnož počet řeholních povolání a posiluj je ve věrném zachovávání evangelijních rad. Kéž jsou nejvoňavějšími liliemi církve, kéž jsou těmi dušemi, které tě těší, modlí se k tobě a rozhlašují tvou slávu veškerou svou apoštolskou prací.

Drahé Srdce mého Ježíše, dej, ať tě miluji stále více.

(převzato z knihy Paulínských modliteb, 5. část korunky k Božskému srdci) 

 
 
Nahoru