15.03.2013 08:00, kategorie: Titulní stránka

Dcery sv. Pavla

Dcery sv. Pavla
kongregací papežského práva

15. března tomu bude 60 let, kdy se Dcerám sv. Pavla dostalo papežského schválení – tedy právně jsme se staly kongregací papežského práva.

Co přesně znamená ono označení „papežského práva“, to nám zodpověděla soudkyně Plzeňského biskupství Mgr. Martina Vintrová, ICD, OV.

Jedná se o nejvyšší stupeň ve vývoji řeholní společnosti. Předtím byla společností diecézního práva: diecézní biskup schválil její stanovy a měl nad ní pravomoci, také co se týče vnitřního řízení a kázně (např. vizitace a dohled nad tím, aby členové společnosti žili řádně v souladu s křesťanským a řeholním životem v duchu záměru zakladatele, vyřizování důležitějších záležitostí společnosti, schvalování změn stanov a udělování dispensí, schvalování dispensí od slibů, exklaustrace či propuštění z řádu, kontrola a schvalování ekonomických záležitostí, zakládání dalších domů), zatímco po schválení Apoštolským stolcem je společnost v těchto věcech bezprostředně a výlučně podřízena Apoštolskému stolci.

Co se týče vnějšího působení společnosti v určité diecézi, mají členové společnosti ve způsobu pastorace, apoštolátu a bohoslužby dodržet případná nařízení diecézního biskupa.

V současnosti se Dcery sv. Pavla připravují na svou 10. generální kapitulu. Prosíme tedy o modlitbu, abychom pod vedením Ducha svatého správně rozlišovaly cesty, kudy nás Pán chce vést, jak nejlépe naším apoštolátem sloužit bližnímu a také za volbu nové generální představené.

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Příprava na generální kapitulu
Příprava na generální kapitulu

18.03.2013 10:00

Počet fotek ve fotogalerii: 14

Fotogalerie Zobrazit fotky Příprava na generální kapitulu

 
 
Nahoru