04.09.2013, kategorie: Titulní stránka

Dcery sv. Pavla se modlí

Dcery sv. Pavla se modlí

Ve chvíli, kdy zasedá generální kapitula, sestra generální představená již skončila svůj úřad, neboť z kapituly vzejde nová představená. Přesto toto pravidlo bylo "porušeno" a sestra Antonieta Bruscato naposledy oslovila celou kongregaci dopisem a výzvou k modlitbě...

K papežově výzvě se každá komunita po celém světě připojila už od neděle každodenní společnou modlitbou růžence a v sobotu pak i dnem postu. Protože máme sestry i v oblastech válečných konfliktů, víme, že jde skutečně o velmi naléhavou výzvu a že z naší strany můžeme na násilí reagovat modlitbou a svědectvím naděje, víry a lásky.

Předpokládáme, že o papežových slovech z nedělního Anděl Páně víte již všichni. Zde je celá jeho promluva RV.

V modlitbě za mír na zemi Dcery sv. Pavla

 

Bože, který se soucitem nasloucháš volání syrského lidu,

posiluj ty, kteří trpí násilím,

utěšuj ty, kteří oplakávají své mrtvé,

pomáhej  okolním státům, které přijímají uprchlíky,

změn srdce těch, kteří se dožadují zbraní  

a podporuj ty, kteří usilují o zachování míru.

Bože naděje, inspiruj ty, kteří vládnou, aby usilovali o mír tam, kde je násilí

a hledali opětné usmíření s nepřáteli.

Vzbuď v církvi soucit se syrským národem

a posiluj naši naději, že i v budoucnu bude zachován mír založený na spravedlnosti  pro všechny.

O to Tě prosíme skrze Ježíše Krista, Vládce míru a Světla světa.

Amen.


 

 
 
 
Nahoru