20.08.2012, kategorie: Paulínské kalendárium

Dar paulínského charismatu

Dar paulínského charismatu

20. srpen 1914 je dnem, od kterého se oficiálně počítá začátek Paulínské rodiny. Paulínky i celá Paulínská rodina se tedy brzy chystá na kulaté výročí. Aby nešlo jen o vzpomínku na cosi vzdáleného a českému prostoru cizího (i když i česká komunita bude brzy slavit kulaté výročí), pokusíme se vám přiblížit dar paulínského charismatu... Sto let bude totiž již v roce 2014 slavit celá Paulínská rodina, která čítá deset institutů (5 řeholních, 4 sekulární instituty a 1 laické sdružení). Ačkoli v České republice zatím působí jen 3 z nich (Dcery sv. Pavla, Učednice Božského Mistra a Sdružení paulínských spolupracovníků), chtěly bychom i my svou troškou přispět k tomu, aby dar paulínského charismatu, který byl církvi darován skrze blahoslaveného Jakuba Alberiona, nezůstal ležet ladem.

Nejen fantazie, ale především spolehlivé údaje archivních pramenů a zvlášť paměti ještě živoucích svědků nás nejprve zavedou do Piemontského kraje na severovýchodu Itálie, kde malý Jakub 4. dubna 1884 v lůně chudé, ale pracovité rodiny poprvé uzřel světlo světa. Posléze budeme sledovat příběh malého kluka, který se mezi svými vrstevníky vyznačoval akorát tak tichostí a chatrným zdravím. Následně se potkáme s mladým seminaristou, který se bude muset poprat s duchovní krizí, jenž dokonce povede k jeho vyloučení ze semináře. Boží vedení je však jak nevyzpytatelné tak i spolehlivé, a proto z „nepovedeného“ seminaristy vyroste horlivý kněz, který umí číst „znamení doby“ a takzvaně na zelené louce postaví dílo, které jednou přeroste hranice nejen rodného Piemontu či Itálie, ale i evropského kontinentu. Pokračování v září a pak vždy každého dvacátého v měsíci.

Když už spolu s námi listujete kronikou našich počátků, zde jsou některá další zajímavá data z měsíce srpna:
7. srpna jsme si připomněli, že od tohoto dne v roce 1915 dostali pro svůj „dům“ bratři paulíni svatostánek s eucharistickým Ježíšem.
15. srpna 1924 naše „sestřenky“ Učednice Božského Mistra zahájily celonoční adorace (a to trvá dodnes v mnoha domech).

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies