10.06.2022 17:53, kategorie: Titulní stránka

Co se již podařilo

Co se již podařilo
Video o ukrajinských knihách v knihkupectví Paulínky

Děkujeme za vaši štědrost! Na konci května se nám podařilo zaplatit nákladovou cenu knih z tzv. první várky, které k nám byly dovezeny z Ukrajiny hned v březnu díky spolupráci s  organizací Cesta 121.

Protože byl o první tituly velký zájem, využily jsme na konci dubna nabídku ředitele znojemské Charity. Když jejich dodávka vezla humanitární pomoc za Lvov, udělala zajížďku do skladu našich bratří a tentokrát do ČR docestovalo ještě více knih. S jejich přesunem do Prahy nám pak pomohl jeden manželský pár z Prahy, který se angažoval již předtím. Bez pomocníků by se nám pomáhat nedařilo!

Díky této „druhé várce“ se naše nabídka ukrajinských knih rozšířila o knížečky pro nejmenší děti, přibyly tituly pro mládež i pro dospělé, dokonce se najde i něco vhodného jako dárek.

Knihy jsou darem z nakladatelství našich bratří paulínů ze Lvova, a proto je i my nabízíme jednotlivcům zcela zdarma.

Pokud byste se rozhodli přispět, podpoříte tím jak naše řeholní bratry na Ukrajině, tak i naši komunitu, která se finančně podílí na zajištění převozu knih a na administrativě s tím spojené. Svým příspěvkem tedy někomu knihu „předplatíte“.

A poněvadž jsou všechny tituly křesťanské, nejde jen o dobrý skutek jako takový, ale podílíte se tím přímo na hlásání evangelia.

Všichni dárci (ať už v knihkupectví s příspěvkem do kasičky, nebo on-line) jsou v našich modlitbách a v modlitbách našich bratří.

Věříme, že se nám společně s vámi podaří co nejdříve pokrýt nákladovou cenu i tzv. druhé várky a bratři tak budou pokračovat ve svém díle i díky naší české podpoře.

Víme, že bratři často a velmi rádi mluví o tom, jak jsme se ujali uprchlíků i knih a že jim pomáháme – a to nejen my sestry, ale i vy všichni, kdo se zapojujete do jakékoli pomoci.

Sestry paulínky 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies