31.08.2012, kategorie: Titulní stránka

Co přibalit do školy víry

Co přibalit do školy víry
recenze knihy

Co přibalit do školy víry

Že už dávno nikomu u vás v rodině školní aktovku nechystáte? Do školy víry je „povinnen“ chodit každý z nás. Papež Benedikt XVI. ve svém listě Porta fidei (čl. 15) do takové školy zve: „Když se svatý Pavel blížil ke konci svého života, prosil svého žáka Timoteje, aby »usiloval o víru“ (2 Tim 2, 22) se stejnou vytrvalostí, s níž o ni usiloval, když byl ještě chlapcem (srov. 2 Tim 3, 15). Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře nezlenivěli. Je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí.« Co si tedy přibalit na nejbližší lekce dvě drobné publikace?

Autorkou první publikace je italská paulínka s. Filippa Castronovová, knížka se jmenuje Seznamujeme se s Písmem svatým.

Jak o ní referovalo katechetické středisko? Na 97 % ji doporučuje. A zde jsou důvody:

Spisek vyšel v sympatické edici Mozaika. Je praktickou pomůckou pro každého čtenáře, protože poskytuje elementární vhled do světa Bible – historii vzniku, přehled knih Starého i Nového zákona, literární žánry, způsoby šíření. Současně může čtenář sledovat postupné zjevování se Boha lidem, ustanovení smlouvy, která člověka vede k plnému lidství. Knížečka obsahuje i návod, jak hledat v Bibli pomocí uváděných zkratek. Text je doplněný názornými mapkami, tabulkami a přehledy (například, ve kterých kapitolách nalezneme všeobecně známé příběhy apod.). Zajímavé je upozornění a nabízená metoda, jak odhalovat za lidským slovem slovo Boží a jak mu rozumět. Katecheta knížečku dobře využije při práci se všemi věkovými skupinami, učitel náboženství ji může doporučit i kolegům ve škole – zejména k využití v českém jazyce.“

Text je převzat z webu: http://adks.apha.cz/Aktuality/seznamujeme-se-s-pismem-svatym/

Druhá publikace se zatím žádné recenze nedočkala, přinášíme tedy náš pohled:

11. října oficiálně začne Rok víry. Bude to den, kdy si připomeneme 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu. A právě základní informace o jeho vzniku a průběhu nabízí knížečka Dominique Morina Učení II. vatikánského koncilu. Shrnuje koncilní dokumenty a především čtyři věroučné konstituce (Lumen gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et spes, Dei verbum), které koncil přijal.

K Roku víry vyjde jistě mnoho knih. Na našem webu jsme již na některé naše nové tituly upozorňovali. Bylo by však škoda, kdyby tyto dvě starší publikace zůstaly přehlédnuty.

Přidáváme se k papeži s přáním: „Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem Pánem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a záruka skutečné a trvalé lásky.“

 
 
 
Nahoru