11.09.2012, kategorie: Titulní stránka

Být spolu

Být spolu
ze setkání juniorek 2012

V Římě, v generálním domě Dcer sv. Pavla, se v minulém týdnu opět sešly juniorky, aby se tentokrát zamýšlely nad tématem "Paulínské poslání". K tomu nejdůležitějšímu bodu programu však patřilo "bylo spolu".

Letos se juniorek sešlo šest, oproti minulému roku chyběly už ty, které letos složily věčné sliby. Naopak přibyla s. Sylwia z Polska, která skládala první sliby v únoru 2012. Setkání se neslo skutečně v rodinném duchu. I když šlo o setkání formační, kdy každý den byl pozván přednášející z Paulínské rodiny, nešlo tolik o obsah přednášek, ale o svědectví života podle paulínského charismatu. 

Don G. Perego (paulín) otevřel setkání biblickou částí, po něm převzala štafetu s. Anna Caiazza (paulínka) z generální rady a na vzoru sv. Pavla poukázala na důležité aspekty paulínského apoštolského působení ve světě. Den duchovní obnovy vedl kněz z Institutu "Gesu Sacerdote", don Forlai. Přiblížil v něm střed paulínské spirituality ve světle duchovních škol, z nichž čerpá. Odpoledne pak patřilo modlitbě v Bazilice sv. Pavla za hradbami a poté návštěvě míst, kde žili zakladatelé bl. Alberione a ct. Tecla Merlo. Setkání se s. Agnes Quaglini (paulínka) a její vzpomínky patřily k nejsilnějším okamžikům týdenního římského pobytu. Tato sestra je živou pamětí kongregace, neboť byla u mnoha nových projektů, jež jí byly svěřeny. Ač vysokého věku, stále plná života a odhodlání hledat stále nové cesty k hlásání evangelia. Prakticky zaměřené bylo čtvrteční setkání s další sestrou z generálního domu, se s. Teresou Braccio. Juniorky uvedla do světa komunikace a na její popud pak vznikl společný projekt pro Rok víry. Závěr patřil slovům (podloženým životními postoji) zakladatelky Maestry Tecly, která by se dala shrnout: "Mějte víru. Svým apoštolátem konejte dobro. Pán se o vše postará, je-li to konáno k Boží slávě a pro dobro lidí. Mějte víru a odvahu."

Setkání juniorek zpestřila návštěva evropských novicek a také jeden společný večer s juniorkami z Asie a z Afriky, které se v Itálii chystají na věčné sliby. Jiný večer byly juniorky pro změnu zase pozvány generální radou, aby představily své komunity a apoštolské působení v nich. Ale byl také čas na "obyčejné" společně prožité volné chvíle i na závěrečný večerní "výlet" do centra Říma při příležitosti zahájení programu nové evangelizace v Itálii. 

Těšíme se zase za rok! Bohu díky za krásně prožitý čas. Bohu díky za paulínské povolání!

 

 

 
Ke stažení Ke stažení

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Juniorky 2012
Juniorky 2012

11.09.2012 23:00

Počet fotek ve fotogalerii: 15

Fotogalerie Zobrazit fotky Juniorky 2012

 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies