08.04.2012, kategorie: Titulní stránka

Byl jsem vzkříšen a probudil jsem se!

Byl jsem vzkříšen a probudil jsem se!
Modlitba na Slavnost Zmrtvýchvstání

Spolu s R. Cantalamessou uzavíráme výběr myšlenek pro Velikonoční triduum jednou básní Paula Claudela, jenž popisuje svatou zpověď podobnými prostředky, jakými liturgie oslavuje vzkříšení Krista s obnoveným duchem po dobře vykonané svaté zpovědi (a tak tedy Velikonoce našeho života můžeme slavit po celý rok!). 

Můj Bože, jsem vzkříšen a stále jsem s tebou!
Spal jsem a ležel jsem jako mrtvola v noci.
Bůh pravil: „Budiž světlo!“ A já jsem se probudil, jako kdyby na mne někdo zavolal.
Byl jsem vzkříšen a probudil jsem se,
jsem na nohou a vstupuji do začínajícího dne!
Můj Otče, tys mne zrodil ještě před červánky 
a postavil jsi mne do své přítomnosti.
Mé srdce je svobodné a má ústa jsou čistá,
tělo a duch se postí.
Byl jsem zproštěn od svých hříchů.
které jsem vyznal jeden po druhém.
Na mém prstě je svatební prsten a má tvář je omyta.
Jsem jako bytost naplněná nevinností milosti,
která mi byla darována.

(Citace z knihy R. Cantalamessy: Pascha. Putování za nepomíjejícícm, str. 55 - 56).

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies