12.07.2015, kategorie: Titulní stránka

Bůh, sex a manželství

cyklus videopřednášek

Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti je název prvního dílu video seriálu, který byl zveřejněn na komunitním webu pro mládež signály.cz. Dvanáctidílný seriál o Božím plánu pro manželství otevírá základní otázky lidské sexuality. Tento cyklus je projektem P. Karla Skočovského, který s naší redakcí spolupracuje na výběru titulů, na jejich překladech a sám je autorem jedné publikace.

„Mladí křesťané se v zvláště v dnešní době často setkávají s otázkami ohledně sexuality, na které ostatním (a často ani sami sobě) nedokáží přesvědčivě odpovědět. Literatura k tomuto tématu je sice k dispozici, ale běžný křesťan nemá velkou motivaci a čas číst tyto často obsáhlé a teologickým jazykem psané texty. Proto se signály.cz rozhodly začít vytvářet obsah, který bude jednoduchou, moderní a přitažlivou formou tato témata otevírat,“ vysvětluje P. Karel Skočovský, lektor katechezí.

Videa se stopáží do 5 minut prezentují důležité morální křesťanské hodnoty přístupným způsobem. Jednotlivé díly vychází s týdenní periodou na stránkách www.signaly.cz/buh-sex-manzelstvi a jsou doplněny materiály ke stažení k prohloubení tématu

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

1. Tajemství lásky skryté v Bohu od věčnosti
2. Co může kněz vědět o lásce (a sexu)?
3. Jak spolu souvisí Bůh, sex a manželství?
4. Co lidské tělo šeptá o Bohu
5. Proč patří sex až do manželství?
6. Kam až můžeme zajít v intimitě před manželstvím?
7. Je společné bydlení před svatbou hřích?
8. Co je špatného na používání antikoncepce?
9. Jaký je rozdíl mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství?
10. Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce?
11. Proč už církev dávno nezrušila povinný celibát?
12. Proč ženy nemohou přijmout kněžské svěcení?

Přednášející Mgr. Karel D. Skočovský, Ph.D. je kněz Olomoucké arcidiecéze. Působí jako kaplan ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Vystudoval psychologii na FF MU v Brně (v doktorské práci se věnoval psychologii přirozeného plánování rodičovství) a teologii v Olomouci a Římě. Dlouhodobě se zabývá teologií manželství a rodiny, morální teologií, sexuální etikou a bioetikou. Známý je také jeho blog na signály.cz s názvem „Snubní tajemství“ (tob.signaly.cz).

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies