Noc žalmů (Praha 2012)

25.05.2012

Autor: mARTin Frouz

Foto ohlédnutí za Nocí žalmů (Praha 2012).

http://www.noc-zalmu.srdcepane.cz/

 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od Plečnika právě letos slavil 80 let.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od Plečnika právě letos slavil 80 let.
Věžní hodiny odpočítávaly 7 hodinových bloků četby.
Věžní hodiny odpočítávaly 7 hodinových bloků četby.
Četbu uvedl docent Hřebík, biblista z pražské teologické fakulty.
Četbu uvedl docent Hřebík, biblista z pražské teologické fakulty.
Pohled do podvečerního kostela.
Pohled do podvečerního kostela.
Žaltář v centru kostela i pozornosti.
Žaltář v centru kostela i pozornosti.
V "zákulisí" se připravují čtenáři. Po nezbytných instrukcích také modlitbou.
V "zákulisí" se připravují čtenáři. Po nezbytných instrukcích také modlitbou.
K ambonu přistoupilo na 70 čtenářů.
K ambonu přistoupilo na 70 čtenářů.
Po návratu do "zákulisí" se každý podepsal do památeční Knihy žalmů.
Po návratu do "zákulisí" se každý podepsal do památeční Knihy žalmů.
A díky sponzorům (viz web Noci žalmů) si každý odnesl také památku na tuto událost.
A díky sponzorům (viz web Noci žalmů) si každý odnesl také památku na tuto událost.
Četba pokračovala i po půlnoci...
Četba pokračovala i po půlnoci...
Četli místní, ale i lidé z jiných farností.
Četli místní, ale i lidé z jiných farností.
Po půlnoci se do četby zapojili i členové z "ekumeny".
Po půlnoci se do četby zapojili i členové z "ekumeny".
Žalmy se prolínaly s hudebními improvizacemi.
Žalmy se prolínaly s hudebními improvizacemi.
A kostel stále zářil do tmy...
A kostel stále zářil do tmy...
Závěrečné Te Deum bylo vyjádřením jistoty, že Bůh byl ve svém slově přítomen.
Závěrečné Te Deum bylo vyjádřením jistoty, že Bůh byl ve svém slově přítomen.
 
Nahoru