17.01.2022, kategorie: Titulní stránka

Budiž radost!

Budiž radost!
A budiž neustále!

Jsme povoláni k radosti, jsme povoláni k tomu, abychom žili život v plnosti! O tom je kniha Chiary Amirante. Nejde o prázdná či vyčtená slova, ale o životní zkušenost.

Následující řádky jsou výběrem z 1. kapitoly Jsi úžasný zázrak.

***

To je ta úžasná novina, jíž nám přišel skrze své Slovo zvěstovat ten, který je Láska: jsme povoláni k radosti, jsme povoláni k tomu, abychom žili život v plnosti!!!

V evangeliu se nachází úryvek, který mně zasáhl jako blesk:  „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 15, 9-12; ČEP). Sám Pán stvoření, který nejlépe zná hlubiny našich srdcí, přišel, aby přebýval mezi námi. Přišel, aby nám daroval svou vlastní radost („aby moje radost byla ve vás!“) a dal nám klíč k tomu, abychom z ní naplno žili

Evangelium si nepouštíme moc k tělu, nenecháme se jím příliš naviklat. V hloubi duše nevěříme, že Kristus je cesta, pravda a život a že je schopen naplnit ty nejhlubší potřeby naší duše. Nebereme moc vážně Jeho slova, která přinášejí světlo, a nesnažíme se podle nich žít. Myslíme si, že stačí věřit, že Bůh je, namísto abychom uskutečňovali Boží slovo…, které nám Pán života daroval právě proto, abychom mohli žít v plnosti.

Je poměrně snadné mít vztek na společnost, na různé situace i na druhé lidi, a tím si zdůvodňovat, proč můj život není šťastný. Mnohem těžší je uznat, že ve skutečnosti existuje jen jeden člověk, který mi brání žít v plnosti – a tím jsem já sama. Štěstí ale nezávisí tolik na tom, co zrovna prožíváme, jako spíše na tom, jak se rozhodneme žít všechno to, co bolestného a nádherného nám život nabízí. Naše štěstí závisí na nás. Záleží na tom, jak moc se vynasnažíme, abychom objevili úžasný  potenciál našeho ducha a umožnili mu zazářit.

Nespadni do pasti! Nedovol sobě ani nikomu jinému, aby tě uvěznil do nějakého soudu nebo ti „přišil“ nějakou povrchní nálepku. Tvé nedostatky, dokonce ani tvá špatná rozhodnutí z minulosti či nálepky, které ti druzí dávají, aby tebou mohli manipulovat, nikdy plně nevystihnou, kým skutečně jsi! Jsi někdo mnohem větší. Jsi úžasný Boží zázrak!

A i když tě možná srazil na kolena tvůj strach, tvé chyby a neúspěchy, špatná rozhodnutí, která způsobila, že je tvůj život v troskách, věř mi, nic z toho nestojí v protikladu této pravdě: Ty jsi úžasný zázrak! Jen si to musíš uvědomit a rozhodnout se tomu uvěřit, přijmout tuto pravdu o sobě, abys konečně začal být tím, kým jsi.

Jsme stvořeni k Božímu obrazu a podobě! Právě duchovní rozměr odlišuje muže a ženu od všech jiných tvorů. Máme ducha a duši. A pokud platí, že jsme stvořeni k obrazu a podobě Boží, v naší duši je úžasný potenciál: Jde jen o to, abychom ho objevili. Objev tu božskou jiskru, která je v tobě, a celým svým srdcem i všemi silami usiluj o to, aby mohla zazářit v celé své plnosti!

Nevěř těm mnohým nálepkám, jimiž tě pořád někdo strkal do nějakých škatulek, možná i s velkou přesvědčivostí. Je v tobě ukryto úžasné tajemství Boží krásy. Ta je mnohem větší než jakýkoli soud či předsudek, jímž tě někdo čas od času onálepkoval. Objev ten zázrak, to jedinečné mistrovské dílo, jímž jsi ty sám!

Důležité není to, kým jsi byl v minulosti, ani jen to, kým by ses mohl stát v budoucnosti. Nejdůležitější je to, kým se rozhodneš být právě teď. Chceš-li skutečně objevit svou krásu, nádherný potenciál, který je v tobě, je naprosto zásadní, aby ses smířil se svou slabostí a křehkostí.

Dokud se budeš snažit svalovat vinu na druhé za to, co ve tvém životě nefunguje, nikdy nebudeš šťastným člověkem. Jestliže přesvědčíš sám sebe, že za tvou špatnou situaci mohou ti druzí a ty ji nemůžeš ovlivnit, budeš mít výmluvu, že nemůžeš udělat nic, aby se věci hýbaly k lepšímu. Budeš se cítit vydán napospas svému neštěstí, které se bude stále jen prohubovat. A ty budeš stále obratnější v tom, jak nacházet další a další „viníky“, kteří mohou za všechno, co se ve tvém životě hatí.

Myslím si, že náš pocit štěstí a spokojenosti nezávisí až tak na dramatických situacích, které prožíváme, ale spíše na tom, jak se k nim rozhodneme stavět.

Úchvatná skutečnost, která charakterizovala naše dětské podnikání, se pomalu proměnila v černobílý film, který má tendenci se přehrávat ve smyčce. Otevři znovu své okoralé, zklamané srdce! Dovol, aby ho zasáhl paprsek Boží lásky! V jeho světle můžeš znovu objevit tajemství krásy, které se ukrývá v tobě i v duši každého člověka. Budeš mít sílu mu uvěřit a nechat ho zazářit. Dej si tu námahu, abys znovu objevil své nejautentičtější ideály, své nejhlubší touhy! Pokračuj v cestě za svými sny, dokud se mnohé z nich nestanou skutečností. Uvidíš, že se naplní i to, co ti připadalo nemožné. A půjdeš-li s důvěrou a opravdovostí za ušlechtilými ideály, spatříš mnohé zázraky.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies