04.11.2011, kategorie: Titulní stránka

Budeme na vás pamatovat

Paulínky skrze svůj web nabízí možnost komunitní modlitby na vámi svěřené úmysly. Každá sestra bude na vás pamatovat při své každodenní adoraci a jednou za týden se při společných nešporách budeme modlit celá komunita speciálně na úmysly, které nám budou svěřeny.

   Stačí kliknout na tento banner a vyplnit formulář. Zda vyplníte celé vaše jméno a email, to záleží jen na vás.

Vás zase prosíme, abyste i vy v modlitbách a každodenních obětech pamatovali na naše apoštolské dílo. Děkujeme


Nabízíme vám jednu z našich paulínských modliteb:

Úkon odevzdání

 Můj Bože, nevím, co mě potká dnes.
Vím však, že se mi nepřihodí nic,
co jsi již od věčnosti nevyhlédl a neurčil pro mé větší dobro.
Jen toto mi stačí.
Klaním se tvým věčným a neproniknutelným plánům
a pro tvou lásku se všemu celým svým srdcem podřizuji. 
Nabízím ti v oběť celé své bytí ve spojení s obětí Ježíše, mého Spasitele. 
Prosím tě v jeho jménu a pro jeho nespočetné zásluhy o trpělivost v soužení
a o to, abych dokonale přijal(a) vše, co se stane,
aby tak všechno, co chceš nebo co dopustíš,
bylo ke tvé slávě a k mému posvěcení.
Amen.

V odkazu na další článek uvádíme modlitbu novény, ve které se můžeme společně spojit při modlitbě. 

 
 
Myšlenka na den: Kdo věří Bohu, běží po cestě svatosti a rychle vystoupí na vrchol dokonalosti. Kdo spoléhá pouze na své úsilí, kráčí pomalu a těžkopádně; udělá krok a pak klopýtá, dosáhne vítězství, ale pak upadá, povstává, ale znovu klesá a jde kupředu jen s velkou námahou. (bl. Jakub Alberione)
Nahoru