29.05.2017, kategorie: Titulní stránka

Buď ve mně, svatý žáre

Buď ve mně, svatý žáre
modlitba na Letnice

Obohaťte svou sbírku modliteb k Duchu svatému. Vybraly jsme pro vás invokaci Ducha svatého z knihy A. Grüna Důvěrná slova. 

Duchu svatý,
o Letnicích jsi vyvedl bázlivé apoštoly
z jejich uzavřené bezmoci,
že plni odvahy zvěstovali
radostnou zvěst o vzkříšení.

Byl jsi jako bouře, která je provanula,
která z nich vyhnala všechno zaprášené
a umožnila jim promluvit k lidem.
Bouře nadšení zachvátila
řečníky i posluchače.

Duchu svatý,
provaň také mě svou bouří.
Vyžeň ze mě všechno, co překáží a blokuje,
a veď mě do svobody.

Duchu svatý, ty ses zjevil
učedníkům v ohnivých jazycích.
Jejich slovům jsi dal oheň.
Buď ve mně jako žár, který mě hřeje,
aby i má řeč dokázala zahřát.

Sleduji, že chladná řeč lidi pouze
odhání od sebe navzájem.
Každý se stahuje sám do sebe,
aby nemusel mrznout.
Rozpal mě svým ohněm,
aby má slova znovu chytila oheň,
aby od nich přeskočila jiskra.

Daruj mi vroucí řeč,
řeč, která vede dohromady
a které lidi rozumí,
tak jako na Letnice všichni rozuměli
řeči apoštolů.

Odmaskuj chladnou a pohrdavou řeč,
která je dnes často slyšet,
a daruj nejen mně, ale celému světu řeč,
která spojuje, sjednocuje,
povzbuzuje a uzdravuje.

Když se dotýkáš lidských srdcí,
promlouvají řečí,
která vychází ze srdce.
Tato řeč nás pak navzájem spojuje,
takže společně
zvěstujeme velkolepé Boží skutky.

Amen.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies