08.12.2013, kategorie: Dcery sv. Pavla

Blahoslavenství

Blahoslavenství
Dcer sv. Pavla

Modlitba za univerzální Dcery sv. Pavla, ať už žijí, apoštolsky působí, modlí se a obětují na jakémkoliv z pěti kontinentů světa. Autorem textu následující modlitby je bl. Jakub Alberione (napsána už někdy v roce 1922, tedy 7 let po založení kongregace). 

  • Blahoslavené kroky těch, kdo zvěstují dobro a pokoj.
  • Blahoslavené služebnice církve, které mají srdce jako je srdce této matky.
  • Blahoslavené Boží poutnice, které v tichu kláštera zkoumají cesty světa, a pak po nich kráčejí, aby se  dostaly k duším.
  • Blahoslavení tito andělé Páně, kteří vyhledávají lidi, jež ztratili, nebo ještě vůbec nepoznali cestu církve.
  • Blahoslavené velvyslankyně Ježíšovy, které do každé rodiny přinášejí evangelium lásky.
  • Blahoslavené pomocnice kněžské horlivosti, které v tichu hlásají Ježíše Krista, Cestu, Pravdu a Život.
  • Blahoslavené ty, které napodobují Marii, jež představila Ježíše pastýřům, mudrcům a těm, kdo byli  v chrámě, učedníkům i světu.
  • Požehnané Dcery svatého Pavla, které mají stejné srdce jako jejich otec, šíří jeho slovo a spolu s ním –  v utrpení, v modlitbě i v práci kráčejí cestou, kterou jim Bůh určil.
  • Cesty z různých částí světa směřují k jednomu cíli. Tam je Ježíš a čeká na vás: „Vstupte požehnané, do  Království mého Otce.“
  • Ať na ně sestoupí požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého a  ať je provází, aby kráčely dál a přinášely trvalé plody ke slávě Boží a pro pokoj lidem. Amen.

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies