22.11.2017, kategorie: Titulní stránka

Bl. Jakub Alberione a sv. Pavel (1)

Bl. Jakub Alberione a sv. Pavel (1)
Muži objímající celý svět

Paulínská rodina si v neděli 26. listopadu připomíná dies natalis svého zakladatele, bl. Jakuba Alberiona. Bratři paulíni ze Španělska připravili třináctiminutové video, jehož překlad přinášíme dnešním a v chystaném pondělním článku. Letos také slaví své 100. narozeniny od vzniku Asociace paulínských spolupracovníků.

***

Boží cesty jsou neproniknutelné. Bůh se dotkne duše člověka a promění jeho život; naplní jej svou láskou a dodá mu nový rozměr, sahající až k nečekaným horizontům. Jakub Alberione již dříve zažil Boží dotek. Naslouchal Božímu hlasu a přál si plnit jeho záměry. A tak noc, ke které se schylovalo na počátku 20. století, znamenala nový začátek i pro něho. Vnímal tehdy potřebu udělat něco pro Boha a pro lidi a tušil, že v novém století se najdou velkorysí lidé, kteří to budou vnímat stejně jako on. O mnoho a mnoho let dříve si Bůh vyvolil jiného člověka, na kterého pak otec Alberione pohlížel jako na vzor nového poslání. Byl to svatý Pavel. Bl. Jakub Alberione, uchvácený Pavlovou láskou a aktivitou, si ho zvolil jako vzor, jako duchovního otce a zakladatele Společnosti sv. Pavla, jejímž členům se proto začalo říkat „paulíni“. Jako kdysi sv. Pavel přijal křest a vzápětí vyšel vstříc poslání, jež mu Bůh svěřil, bl. Jakub Alberione byl po ukončení studia teologie vysvěcen 2. června 1907 na kněze a svůj život odevzdal Bohu. Poté co se poradil se svým duchovním vůdcem, otcem Františkem Chiesou, začalo jeho dobrodružství při zakládání. Alberione nevnímal hranice. Farností pro něj byl celý svět a volil ty nejrychlejší a nejúčinnější prostředky, jež přinášel pokrok, jak tento svět oslovit. To vše k hlásání evangelia. Apoštol Pavel dostal od Ježíše jasné poslání: „Jsi nástrojem, který jsem si vyvolil, aby mě díky tobě poznaly všechny národy“ (srov. Sk 9,15). Ihned se tedy pustil do díla. Kázal, kudy chodil, a podnikal rozsáhlé cesty po Malé Asii a Evropě. Otec Alberione se inspiroval životem tohoto apoštola. Opřen o svého Mistra Ježíše, cestu, pravdu a život, začíná svou cestu nejprve v Itálii, která se pak rozšiřuje na celý svět. Postupem času se vznikaly různé větve, které dnes tvoří Paulínskou rodinu: v roce 1914 byla založena Společnost sv. Pavla (paulíni); v roce 1915 Dcery sv. Pavla (paulínky); v roce 1917 Asociace paulínských spolupracovníků; v roce 1924 Učednice Božského Mistra; v roce 1938 Sestry Ježíše dobrého Pastýře; v roce 1959 Institut Marie Královny apoštolů (s péčí o duchovní povolání); v roce 1960 paulínské instituty zasvěceného života prožívaného ve světě – Institut sv. archanděla Gabriela (pro muže) a Institut Zvěstování Panny Marie (pro ženy), dále Institut Ježíše Kněze (pro diecézní kněze) a Institut Svaté rodiny (pro manželské páry a jejich rodiny). Paulínskou rodinu tedy tvoří pět řeholních kongregací – jedna mužská a čtyři ženské –, čtyři instituty zasvěceného života prožívaného ve světě a jedno laické hnutí. Již od prvopočátků počítala tato velká Paulínská rodina s laickými spolupracovníky, neboť je považuje za nezbytné k uskutečňování paulínského poslání. Bl. Jakub Alberione říkal, že laici jsou jako most, který spojuje církev se společností. Ve Španělsku – (připomínáme, že filmový dokument je natočený ve Španělsku, proto tento akcent na španělské reálie) – začali od sedmdesátých let přijímat laické zaměstnance, aby se ujímali nejrůznějších úkolů v nakladatelstvích a paulínských knihkupectvích. V současné době jsou právě laici těmi, na kom spočívá největší část apoštolské činnosti v zemi.

(pokračování příště)

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies