05.06.2011, kategorie: Titulní stránka

Bible24

Bible24
Ještě se hledají poslední čtenáři!

Když Bůh promlouvá nonstop 24 hodin… a když mu člověk naslouchá

Začalo to v roce 2008. Byla jsem novickou v Římě.  O tom, že se bude na podzim konat biskupská synoda  o Božím slově, jsem věděla dlouho dopředu, ale o  události „Bibbia giorno e notte“, která ji během prvního týdne paralelně doprovázela, jsem se dozvěděla až při procházce kolem baziliky sv. Kříže. Byla „obklíčena“ televizní technikou. Den nato jsem už věděla, že právě na tomto místě se bude konat římský týden nepřetržité četby celého Písma.  Bible byla rozdělena na 1144 úryvků, celkem k ambonu přistoupilo 1500 lidí ze 64 zemi (včetně 40 účastníků synodu). Nečetli jen katolíci, ale společně bok po boku s nimi 30 zástupců z reformovaných církví. Nebyl uveden počet pravoslavných zástupců, ale bylo jich hodně, především kněží, 17 starších bratří ve víře (včetně římského rabína, který nečetl v kostele, ale v synagoze). A  co možná může překvapit, četlo i 6 muslimů. Těch, kteří přišli do baziliky, aby četbě naslouchali, bylo na 122 tisíc. Přes internet denně četbu sledovalo okolo 180 tisíc uživatelů. Jednalo se také o jedno „nej“ pro italskou TV RAI: šlo o nejdelší nepřerušený přenos v historii: 139 hodin. Jeden den jsme přišly všechny novicky do baziliky, další dny jsme spolu s komunitou sledovaly četbu v TV anebo na internetu. Bylo to skutečně něco zcela výjimečného. Týden putování dějinami spásy: od stvoření nebe a země (Gn 1) až po „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22).

Tenkrát jsem o tom napsala na můj blog s nadějí, že by se něco podobného (v daleko menším měřítku) mohlo konat i v České republice. A  stalo se! Historicky poprvé „prošlapali“ českou verzi Bible24 mladí lidé z Uherského Brodu v roce 2009. Nebylo to tak velkolepé; papež, prezident ani významné pěvecké ansámbly se programu neúčastnili, ale přesto pro každého, kdo byl přítomen či alespoň sledoval četbu online, se to stalo nečekaným setkáním s Živým Bohem.
„Vrátil jsem se z pouti po Svaté zemi. Tady v Uherském Brodě jsem ji znovu našel“ (P. Vojtko – asi nejvzdálenější host, který přijel až z východu Slovenska a vydržel téměř celých 24 hodin v kostele a pak zase odjel).

Rok nato se ujali štafety žideničtí farníci z Brna. Od brodských průkopníků převzali základní organizační model a předcházející i  následné biblické aktivity doplnili podle života ve své farnosti. V uplynulém adventním čase například navázali noční četbou žalmů.
„Jsem moc ráda, že jsem mohla být účastna čtení Písma, jako posluchač, i jako účastník. Byl to pro mě zážitek, zvlášť v sobotu večer. Přispělo k tomu i osvětlení, ticho, klid, hudba tolik se dotýkající srdce! Chvilku jsem i spala, ale to přece nevadí :-). Líbila se mi ta pestrost lidí, někdo četl zvolna, někdo rychle, dojímaly mě hlasy starších lidí, říkala jsem si, že pro většinu je to premiéra u ambonu! Četba od 7 hodin ráno byla silná. Nevěděla jsem, čím se bude končit, tak to byl pro mě takový šok! Vůbec jsem tento úryvek nikdy nečetla. Tak skvělý konec! Tak silné!“ (svědectví z řad organizátorů v Brně).

Je tu rok 2011 a již potřetí bude Bůh po 24 hodin promlouvat. Tentokrát v pražském kostele sv. Ludmily na Vinohradech! Ačkoliv jsem se účastnila římské, uherskobrodské i brněnské iniciativy, vím, že opět ke mě Pán promluví nově a zase mne utěší i posílí,  i překvapí... Přijďte se zaposlouchat do jeho hlasu i vy!
K pozvání připojuji slova papeže Benedikta XVI. z posynodální apoštolské exhortace Verbum Domini (plod oné synody v Římě): "Vybízím všechny věřící, aby znovu objevili osobní a komunitní setkání s Kristem, Slovem života, který se stal viditelným, a byli jeho hlasateli, aby se dar božského života a  společenství stále více šířil do celého světa. Účast na životě Boha, Trojici Lásky, je úplná radost (srov. 1 Jan 1,4). Zvěstování radosti, která plyne ze setkání s Osobou Krista, Slovem Božím přítomným mezi námi, je darem a nezbytným posláním církve. Ve světě, který často vnímá Boha jako zbytečného nebo cizího, vyznáváme spolu s Petrem, že jedině On má „slova života věčného“ (Jan 6,68). Neexistuje větší priorita než tato: otevřít dnešnímu člověku znovu přístup k Bohu, který mluví a  sděluje nám svou lásku, abychom měli život v hojnosti (srov. Jan 10,10)."

sestra Andrea FSP

Do diáře si tedy zapište: 10. 6. od 16:30 do 11. 6. 17:30 (začne se i skončí mší svatou). Více na www.bible24.unas.cz. Pokud se chcete aktivně zapojit do čtení, ozvěte se na email pastorační asistentce: nmds@seznam.cz. 
 
Nahoru