07.04.2014, kategorie: Titulní stránka

Benediktovo evangelium

Benediktovo evangelium

Duben bude patřit dvěma svatým papežům a tomu, který je bude svatořečit. V tomto článku se však vracíme ještě k působení emeritního papeže Benedikta XVI.

Nejen v rámci samotné katolické církve, ale i v širších společenských kruzích vzbudila překvapivý zájem nedávno publikovaná exhortace papeže Františka Radost evangelia. Nakladatelství Paulínky v tomto období připravilo ještě jednu publikaci, která má v názvu „evangelium“. Kniha nese název Benediktovo evangelium a jejím autorem je emeritní papež Benedikt XVI. Text vyšel rok po Benediktově rezignaci na Petrův stolec a představuje jakousi antologii homilií, které pronesl při různých příležitostech svého pontifikátu. Úryvky ze všech čtyř evangelií jsou seřazeny tak, že v podstatě odpovídají sledu událostí Ježíšova života, a tedy volně sledují i průběh liturgického roku. Výběr je uveden pasáží o andělově zvěstování Panně Marii. Poté následuje několik homilií na evangelní perikopy, které se čtou ve vánočním období. Podstatná část knihy je pochopitelně věnovaná homiliím k různým epizodám z Ježíšova veřejného působení či k pasážím z jeho řečí. Na závěrečných stránkách knihy papež komentuje perikopy související s Ježíšovým utrpením a zmrtvýchvstáním.

Chronologický sled událostí z Ježíšova života je však jen jedním z kritérií, které vedly editora při výběru textů z četných Benediktových homilií při nejrůznějších příležitostech, a představuje jakousi logickou a racionální osu publikace. Tou druhou osou je spíše estetické hledisko, protože z vybraných úryvků je též patrné, že souvisejí s evangelními texty, které jsou Benediktovi XVI. obzvlášť blízké. Právě to je také důvodem, proč je kniha pojmenována „Benediktovo evangelium“. Čtenář totiž „otevírá evangelium jakoby Benediktovýma rukama a čte ho jeho očima“.

Papežova konfrontace s Ježíšovým slovem není v žádném případě banální. Dotýká se dějin i osobních otázek, zabývá se otázkami Božího lidu, rodí se ze setkání mezi předávaným poselstvím a každodenní novostí světa, které každý papež naslouchá, aby mohl porozumět problémům, otázkám, znamením času, jež i dnes umožňují předávat naději o Kristu vzkříšeném.

Položíme-li vedle sebe biblické texty a výklad papeže Benedikta XVI., otevře se nám dvojí pohled. Na jedné straně odhalíme papežovo vlastní setkávání se Slovem. Na straně druhé jsme pak uváděni do prostoru církve, v němž se naše vlastní a často namáhavá četba Markova, Lukášova, Matoušova a Janova příběhu nechává osvítit biblickou moudrostí toho, jenž seděl na Petrově stolci.

Tato kniha je tedy stručným shrnutím, bohatým na hluboké vhledy a podněty. Tento pokrm je současně střídmý i plnohodnotný. Máme zde před sebou opravdový vlastní životopis papeže, jenž se konfrontuje s texty, které má nejraději .

 

Tento příspěvek i s ukázkou z 1. kapitoly si můžete také poslechnout: 

 

 

 
 
Nahoru