04.06.2010, kategorie: Titulní stránka

Básníci za mřížemi

(volné navázání na Noc kostelů)

Básníci za mřížemi

Ve středu 2. 6. ve Farním klubu Sněženka u Panny Marie Sněžné v Praze pan Rudolf Kvíz za doprovodu flétnistky Jany Vildové přednesl pásmo Básníci za mřížemi. Vybíral z poezie a vzpomínek katolických básníků, kteří byli v 50. letech 20. století vězněni. Síla slova, která se každého z přítomných posluchačů dotkla, vyvěrala ze síly (či snad slabosti?) jediného Slova...

Během hodinového pořadu zazněly ukázky z děl Jana Zahradníčka, Josefa Kostohryze, Zdeňka Kalisty, Anastáze Opaska, Zdeňka Rotrekla a Václava Renče. Úryvky ze Zahradníčkova Znamení moci se prolínaly celým pořadem.

 

Bylo k zalknutí

Nikoliv naráz
nikoliv všichni najednou
ale nenápadně a tu a tam
tak jak zněl příkaz dne
nepozorovaně se rozkládat
poslední zbytky minulosti se vytrácely  (...)

Bylo to k smíchu a bylo to k pláči
s tou jejich svobodou
Mysleli, že myslí, mysleli, že mluví, mysleli, že jdou
cokoli a kamkoli se jim uráčí
a zatím se smekali po hladké stěně nálevky malströmu
v kruzích stále menších
s jedinou svobodou zrn obilných, jež mají být rozdrcena
pro potravu obrů tak nelidských
že kamení nad tím naříkalo  (...)

Nebyli studení a nebyli horcí
Odporná příchuť vlažnosti nutila Boží Ústa
s hněvem je vyplivovat
do stále větší opuštěnosti
té ohrady času vždy mezi dvěma převraty
ve kterých se nepřevrátilo vůbec nic (...)

Je to On
V tichosti vánku poledního
Je na nás, abychom ztichli
před tou tváří Ženicha, který přichází
A jestliže k národům a jestliže k světu
hovoří jako oheň a jako kladivo rozrážející skálu
u tebe jen klepe s prosbou za prominutí, že vyrušuje
Stojí za dveřmi a klepe neodbytně a hned se omlouvá
O tebe se uchází, aby tě získal tak jak jsi plný špíny
Není třeba dělat se lepším před tou Tváří, jež prohlíží tě skrz naskrz
s přísností shovívavou, shovívavostí přísnou
ten pohled upřený
Je ti před ním nevolno, šilháš stranou, posloucháš staré pomluvy
odnaproti, zvedle anebo skrze strop
zatímco on stojí a čeká, zda vpustíš jej
ten cizí člověk, jehož právě při vyslýchání ztýrali
tvář uštvaná, mírná, tvář bližního, Boha tvého
které se všichni tak podobáme
 (...)

Jde o vládu nad světem
Jde o člověka, který se zahazuje
sám sobě ponechán
Viděli jsme, jak celé věky snažil se uniknout ze staré hrůzy
upadaje do nízkého strachu
Viděli jsme, jak se pokoušel stáhnout všechno své
bohatství, všechno dobro
z dosahu Boží ruky
pojistit se a klidně spát
a zatím jak svatý Bartoloměj svlečeno z kůže
po celém svém povrchu člověčenstvo strašnlivě krvácí
Ze všeho už se vydali, teď hluboko pod cenou
musí nabízet své tělo, své mládí a věčnost svou
Byli jsme svědky toho, jak člověka ubývá
zatímco Bůh jen roste

Roste a má
a zmnožuje ustavičně sám v sobě svou blaženost
ustavičeně se vrací k svým věčným pramenům, k své hluboké noci
sám plný, sám ze sebe naplňuje spásu člověka, spásu světa

Z jeho kostelů rostou domy
z jeho tajemnství věda
z jeho poslušnosti svoboda

V jeho jediných rukou zadarmo dávajících
v jeho žehnajících rukou probodených
jediná opravdová, jediná skutečná moc a vláda
jediná opravdová, jediná skutečná vláda nad světem

 

Dnes se nenajde se na pultech knihkupectví mnoho z uvedených autorů, v knihovnách spíš.Dovolujeme si upozornit na jednu "novinku", která se večera s Básníky za mřížemi výsostně týká.

Mezi nás prostřena noc... dopisy z vězení ženě Marii

Předkládaná edice obsahuje 250 dopisů, které Jan Zahradníček napsal z vězení své ženě Marii. Vypovídají o zápase víry s beznadějí, vůle s rezignací, mísí se v nich prožitky, dojmy, sny, nálady. Dočítáme se o zoufalství člověka, který byl násilně vzdálen od svých blízkých, mezi řádky tušíme drama básníka, který musí své básně potajmu zaznamenávat nebo uchovávat v paměti. Je to však v prvé řadě příběh lásky, již nedokázalo oslabit ani devět let odloučení.

V on-line knihkupectví

Z dalších autorů jsme v našem knihkupectví nalezli výběr z děl Renčových.

 

 
 
Nahoru