24.11.2010, kategorie: Dcery sv. Pavla

BET LECHEM – vnitřní domov

BET LECHEM – vnitřní domov
Zveme k sledování pořadu s naší sestrou Molly

Na konci září nás navštívil režisér Otakáro Maria Schmidt a se sestrou Molly natočil příspěvek do svého pořadu Bet Lechem. Ode dneška lze vidět na TV NOE.

Řádová sestra Molly je paulínka a pochází z Indie z města Muttuchira, kde hlavní město je Trivandrum, velké nejbližší známé město je přístav Cochin a je to oblast Jižní Indie, kterou evangelisoval podle tradice už sv. Tomáš evangelista a to ze Sýrie. Proto je tam mezi katolíky rozšířený ritus Syro-malabarský (obdoba našeho řecko-katolického). Mluví se tam malayalamštinou (kromě sanskrtu, hindštiny a angličtiny). Vyprávěla nám o situaci křesťanských, hinduistických, a muslimských rodin v její rodné zemi ve státě Kerala a i to, že váš vnitřní život může obohatit vnitřní domov někoho druhého. Indii, nebo oblast odkud ona pochází evangelizoval podle tradice už evangelista sv.Tomáš a to ze Sýrie.

Navštívili jsme ji u ní doma na Petrském náměstí a v Knihkupectví Paulínek na Jungmanově náměstí. Je to řeholní kongregace (založena v Itálii v roce 1915 a církví definitivně schválena v roce 1953), která žije v malých i větších komunitách a podle možností té které země vede knihkupectví, věnuje se nakladatelské činnosti nebo se různými způsoby podílí na apoštolátu prostřednictvím sdělovacích prostředků. Název jejich řeholní rodiny vyjadřuje hluboký vztah s apoštolem Pavlem. Od něho čerpají inspiraci pro celý jejich životní styl - spiritualitu i apoštolát. V současné době působí v 52 státech celého světa. Dcery svatého Pavla – paulínky je tedy mezinárodní řeholní kongregace poslaná hlásat evangelium lidem dnešní doby všemi moderními sdělovacími prostředky. Paulínskou rodinu tvoří pět řeholních kongregací, čtyři sekulární instituty a jedno laické sdružení, které založil blahoslavený Jakub Alberione, aby odpovídali na „velké potřeby dnešní doby“. A tak i sestra Molly nás provedla svoji rodinou, světem knih a ukázala nám i Knihkupectví Paulínek on-line (http://www.paulinky.cz/,kde si kromě literatury v duchu křesťanských a lidských hodnot můžete také vybrat  z nabídky video, dvd, audio, plakáty, přání, pohledy a záložky), kde tráví svůj apoštolát, a dbá o to, aby se Boží Slovo mohlo dostat k co nejvíce duším..

(převzato z http://www.tvnoe.cz)


Premiéra:  středa 24.11. (20:00)

Reprízy:  čtvrtek 25.11. (06:50)
pátek 26.11. (13:15)
sobota 27.11. (07:20)
neděle 28.11. (19:15)

Úterý 30.11.201017:05 poslední repríza 
 
Nahoru