19.02.2013, kategorie: Bl. Jakub Alberione

Alba: nový začátek

Alba: nový začátek

K definitivnímu rozhodnutí pomohl Jakubovi místní farář, don Giovanni Battista Montersino. Jakuba přece znal již od první třídy základní školy. Znal ho jako vnímavého a rozumného chlapce, kterého vždy přitahovaly víc knihy než dětské hry. Často ho vídal v kostele na mši i v tiché modlitbě. Věděl, že Jakuba zajímaly společenské otázky, problémy církve či misie… Nějaký přechodný zmatek v duši mladého kluka přece nemůže navždy překazit jeho cestu ke kněžství!

Don Giovanni Battista Montersino, farář ve farnosti Cherasco, kam patřila rodina Alberione, byl rodákem z Alby. Jeho farnost sice nepatřila do diecéze Alba, avšak v Albě byl také seminář a don Montersino se osobně znal se zdejším rektorem. Pohovořil si o věci s Jakubovými rodiči, a když souhlasili, zajel do Alby za svým přítelem rektorem a řekl mu o Jakubovi, který byl vyloučen ze semináře v Bra, nicméně jeví jasné známky kněžského povolání i touhu po této cestě. Don Vittore Danusso souhlasil s přijetím studenta z vedlejší diecéze, nicméně stanovil dvě podmínky: 1. Jakub Alberione musí před vstupem do příslušného ročníku složit srovnávací zkoušky. 2. Nový student Jakub Alberione nemá prozatím svolení nosit kleriku jako ostatní studenti. Oblečení klerického oděvu mu bude povoleno až po uplynutí jisté zkušební doby.

Nabídka byla přijata a ve stanovený den Michele zapřáhl krávu, naložil na chudý vozík Jakubovo zavazadlo spolu s nějakými zásobami potravin pro seminární kuchyň a vyrazil se svým synem Jakubem na cestu. Po dobrých třech hodinách dorazili do cíle a zastavili se před bránou semináře v Albě. Na dvoře postávalo několik bohoslovců a hlasitě se bavili. Když uviděli příchozí, jeden ze studentů nahlas poznamenal: „Ha! Tenhle přišel studovat s krávou!“ Takhle vypadalo uvítání v Albě. Peprná poznámka jednoho ze studentů však neznamená, že by seminář v Albě byl nějakou sebránkou drzounů. Naopak, v době Jakubových studií byl jedním z nejlepších seminářů v piemontském regionu. Diecéze Alba mohla být kromě semináře hrdá také na svého pastýře. Diecézní biskup Mons. Francesco Re se vyznačoval obdivuhodnou vzdělaností, opravdovou pastýřskou starostlivostí a otcovskou laskavostí.

Rektor semináře v Albě, don Vittore Danusso, sice nebyl žádný velký intelektuál, ale ani si na něj nehrál. Ve své roli představeného semináře se však řídil zdravým rozumem a dobrým srdcem. Uměl být náročný, ale dokázal také otcovsky odpouštět.

Fotografie: Pohled na město Alba. Název města znamená „východ slunce“, zároveň jeho název tvoří počáteční písmena z italského pojmenování symbolů 4 evangelistů (aquila – orel, leone – lev, bue – býk, angelo – anděl).  

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies