31.01.2018, kategorie: Titulní stránka

Aktualizované vydání

Aktualizované vydání
Tweetuj s Bohem

Rádi bychom Vás upozornili na nové vydání knihy Tweetuj s Bohem, která byla pro velký zájem dotištěna, aktualizována vzhledem k nejnovějším poznatkům (zvláště v části o bioetice) a v kapitolách, jež se věnují církevním dějinám, doplněna o český kontext.

O jakou knihu se jedná? Jejím autorem je holandský kněz Michel Remery. Počátky celého projektu Tweeting with GOD však sahají mnohem hlouběji, a to ke společenství mladých lidí, kteří se scházeli ve farnosti otce Remeryho a hovořili s ním o víře. Kniha Tweetuj s Bohem je tedy nejen populárním zpracováním Katechismu katolické církve, ale vychází především z diskusí a otázek konkrétních mladých lidí.

Celá publikace je rozdělená do čtyř částí. První část pojednává o stvoření, Bibli, jádru křesťanské víry anebo konci lidského života i konci světa. Druhá část se věnuje církvi a stručně prochází jednotlivé kapitoly církevních dějin. Třetí část se zabývá modlitbou, liturgií a svátostmi a závěrečná čtvrtá část mluví o křesťanském životě, přičemž se zastavuje u některých oblastí, které se týkají morálky.

Součástí projektu je také propojení tištěné publikace se zdarma dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou, která nabízí doplňující texty k rozebíraným oblastem. Pro uživatele byly tyto materiály přeloženy do českého jazyka.

Martina Orlovská, vedoucí Centra pro katechezi v Olomouci, knihu Tweetuj s Bohem doporučuje „jako podklad pro společenství mládeže, ale i dospělých věřících či hledajících, anebo k prohloubení víry jednotlivců. Může být také praktickou pomůckou pro výuku náboženství na 2. stupni ZŠ, při přípravě biřmovanců či dospělých k iniciačním svátostem“.

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies