04.12.2017, kategorie: Titulní stránka

Adventní sbírka u Paulínek

Adventní sbírka u Paulínek
ADVENT 2017

Na naši komunitu a knihkupectví se obrátili lidé spojení s organizací Češi pro Sýrii. Jejich cílem je pomáhat rodičům v uprchlických táborech, aby pak oni mohli pomoci svým dětem při léčení traumatu, které v nich vyvolala válka a život v drsných podmínkách táborů. Pro letošní adventní sbírku jsme tento projekt vybraly právě proto, že pomoc směřuje přímo do míst, kde postižení žijí. Často se v českém prostředí lidé vyjadřují, že chtějí uprchlíkům pomáhat, ale tam, kde žijí, aby se byli schopni opět postavit na vlastní nohy a vrátit se domů. A tento projekt patří právě mezi takové! 

Více o něm říká jedna z jeho iniciátorek Kateřina Honzíková: „V uprchlických táborech na Blízkém východě žijí miliony dětí. Mnohé z nich viděly a prožily věci, se kterými si ani dospělý člověk neumí poradit. Chceme jejich rodičům nabídnout odborné a zároveň jednoduché a srozumitelné informace o tom, co pro léčení traumatu u dětí (ale i u sebe) mohou udělat. Pomozme rodičům, aby mohli pomoci svým dětem!
Na základě výzkumu psychického zdraví syrských dětí, publikovaného organizací Save the Children v roce 2017, bylo zjištěno, že 84 % dospělých a téměř všechny děti uvádějí jako hlavní příčinu psychologického stresu bombardování a odstřelování, 89 % dotázaných uvedlo, že děti jsou více vystrašené a nervózní, 80 % uvedlo, že děti a adolescenti jsou více agresivní, 71 % dětí trpí nočním pomočováním a únikem moči během dne (tj. příznaky toxického stresu a posttraumatické stresové poruchy), dvě třetiny dětí ztratily někoho blízkého nebo zažily bombardování či odstřelování a utrpěly nějaké válečné zranění, 51 % uvedlo, že adolescenti užívají ke zmírnění stresu drogy, 48 % dospělých bylo v kontaktu s dětmi, které ztratily schopnost mluvit či se u nich projevila jiná porucha řeči, 49 % uvedlo, že děti pravidelně nebo nepřetržitě prožívají žal či extrémní pocity smutku a 78 % dětí tyto pocity zažívá občas.
Proto překládáme do arabštiny knihu Trauma Proofing Your Kids od P. Levina a M. Klineové, specialistů na trauma, určenou pro rodiče traumatizovaných dětí a pomáhající pracovníky. Kniha má 271 stran, a proto vypracováváme třicetistránkovou zhuštěnou a zjednodušenou verzi textu a navíc i komiksové zpracování základních principů práce s traumatem. Kniha nabízí informace, návody a aktivity, které dětem pomohou uvolnit sevření a energii traumatu. Byla vytvořena tak, aby ji rodiče v řadě případů mohli využít bez specializované pomoci. Tento fakt činí náš projekt ojedinělým: v současné době totiž podle našich informací neexistuje iniciativa vedoucí rodiče k systematické a svébytné pomoci dětem. Rodiče traumatizovaných dětí často nemají dostatečné informace a nevědí, co mají dělat a jak mohou svým dětem pomoci.
Naše materiály budou ve spolupráci s místními organizacemi distribuovány do uprchlických táborů v Turecku, Jordánsku a Libanonu, tedy tam, kde lidé žijí dlouhou dobu. Menší příručka a ilustrované principy práce s traumatem jsou rovněž určeny pro distribuci v uprchlických táborech v Řecku a Srbsku, a to ve spolupráci s českou organizací Pomáháme lidem na útěku
Pomoc v uprchlických táborech se v současné době soustředí primárně na zajištění základních potřeb. Přestože lidé v táborech už nejsou v přímém ohrožení života, mají co jíst a kde spát, je třeba jim pomoci překonat hrůzy, které zažili, aby se mohli plně postavit na vlastní nohy a čelit budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že naše podpora v rámci rodin je cestou k tomu, aby trauma neplodilo další trauma. Pomůžete nám?“

Přispět můžete přímo na účet organizace (Fio banka, č. ú. 2801225217/2010) nebo zanechat libovolnou částku v kasičce u pokladny v našem knihkupectví Paulínky. Vysbírané peníze osobně předáme. Jménem organizátorů děkujeme.

 

 

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies