23.11.2016 14:00, kategorie: Titulní stránka

Adventní Knihovnička

Adventní Knihovnička
Co však nezazní ve vysílání Proglasu

Pokud patříte mezi pozorné posluchače Radia Proglas, jistě Vám neunikne vysílání Knihovničky, jejíž premiéra je plánována na první neděli adventní, s reprízami během týdne. Za redakci nakladatelství Paulínky si do brněnského studia Proglasu jela o knihách povídat s. Andrea. Její povídání s redaktorkou Hanou Svanovskou se nakonec ubíralo jiným směrem, než jak měla od spolupracovníků z nakladatelství nachystáno. Vám všem, kterým vysílání uteče anebo jej nemáte možnost poslouchat, přinášíme právě tento pečlivě připravený text. 

***

V pořadí již pátá kniha úspěšné autorky Stormie Omartianové, která nedávno vyšla v našem nakladatelství, je, jak její název Síla manželovy modlitby napovídá, určena především mužům žijícím v manželství. A to zejména těm, kteří své manželky milují a chtějí jim hlouběji porozumět, ale třeba se jim to vždy nedaří, jak by si přáli, a svět jejich ženy je pro ně možná někdy velkou neznámou.
Kniha, při jejímž psaní vycházela autorka sama ze své vlastní zkušenosti dlouholetého života v manželství, vzešla z otázek mužů, kteří si přáli modlit se za své manželky, jen mnohdy nevěděli jak. Čtenáři jsou tak citlivě a často s jistou dávkou humoru uváděni do vnitřního světa ženy, k tomu, jak je Bohem stvořena a jak nemůže být jiná, ale právě taková je krásná.
Je velmi důležité, aby manžel neponechával své manželství náhodě, ale aby do všeho, co se týká nejen života jeho, ale i jeho manželky a jejích potřeb a různých situací, zval Boží milost a požehnání.
Protože každé srdce, muže i ženy, se ve vztahu potýká s vlastními chybami, nedokonalostmi a sobectvím, mohou z toho vznikat často těžkosti a neshody. Tomu se žádné manželství nevyhne. Ale díky modlitbě manžela za svou manželku se obě srdce zjemňují, a otěže nad těžkostmi tak přebírá Bůh a působí v nich  pokud mu k tomu dáme příležitost. On pak může a chce dávat věci do pořádku tak, jak jsme si ani nedovolili doufat. A jak to konkrétní příklady v knize dokládají, může se tak dít často nečekaným, i humorným způsobem.
Autorka tak manžely vede především k větší všímavosti a pozornějšímu naslouchání vlastním manželkám, a jak z knihy vyplývá, právě to ženám v manželství ze strany mužů nejvíce chybí – prosté naslouchání.
Na závěr každé kapitoly je jako pomoc manželům nastíněna možnost, jak se mohou za konkrétní oblast života manželky modlit, a pokud budou chtít, mohou už vyjádřená slova doplnit modlitbou vlastní. Dále je kniha obohacena o přesně padnoucí úryvky z Písma svatého, které danou oblast osvětlují Božím slovem, tedy nejen čistě lidským pohledem.

Kniha Setkání s pastýři je první ze série příběhů pro děti, a v následujících pěti dílech postupně nabídneme další vyprávění o odvážných dětech, které zažívají neuvěřitelná dobrodružství v Ježíšově době. Další knížkou pro děti je původní český titul Misionářka lásky o Matce Tereze od Kateřiny Šťastné s nádhernými obrázky paní Soni Häusl-Vad a s úkoly a podněty k přemýšlení u každé kapitolky. 

I v této knize, kterou čtenářům nabízíme, se spojuje evangelium s konkrétním lidským životem, a to s osobou a tvorbou význačného anglického spisovatele C. S. Lewise, z jehož knih se těšily miliony nejen malých čtenářů na celém světě. Kniha Paola Gulisana s názvem: C. S. Lewis: Ve světě fantasy a evangelia dává nahlédnout hlouběji do života blízkého Tolkienova přítele a jeho života se všemi klíčovými okamžiky, včetně dobových souvislostí. Dále nabízí průřez celou Lewisovou tvorbou, v níž autor knihy nachází hluboký vztah s evangelijním poselstvím. Kniha může čtenáře svým krásným jazykem mnohým potěšit a také k mnohému inspirovat, například k četbě dalších příběhů, které jsme milovali nejen jako malí – pohádek, jejichž kouzlo zůstane nesmrtelné a poselství překvapivě hluboké.

Úplně posledním tipem je Evangelium na každý den. Jedná se o průvodce pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Autory komentářů na rok 2017 jsou čeští autoři (kněží, jáhni, zasvěcené osoby, manželé). Evangelium příslušného dne je uvedeno v plném znění, nechybí však ani odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne. Papež František často vybízí k pravidelnému naslouchání Ježíšovým slovům. I četba Evangelia na každý den k tomu může být vhodnou příležitostí. 

 
 
Nahoru