25.11.2010, kategorie: Titulní stránka

Advent u paulínek

Advent u paulínek
2 články, které si přečtete v Katolickém týdeníku č. 48

ADVENT V KNIHKUPECTVÍ SESTER PAULÍNEK

Zákaznice se v  knihkupectví sester paulínek, které září do podzimního nečasu hned vedle pražského kostela Panny Marie Sněžné, už hezkou chvíli probírá vystavenými růženci. Ne a ne se rozhodnout. Nakonec si nevybere žádný a odchází bez nákupu, nikdo se ale na ni nemračí. „Jsme tu zákazníkům k dispozici,“ usmívá se jedna ze sester paulínek, Andrea Hýblová. „A snad i proto lidé říkají, že u nás vládne jiná atmosféra.“

knihkupectví Paulínky si v klidu prolistujete knížku z pestré nabídky duchovní, ale třeba i psychologické a dětské produkce, nechybí beletrie, filozofie a další. Však sestry ve svém knihkupectví nabízí přes pět tisíc titulů ze 137 nakladatelství. Lidé si sem ale přicházejí také jen tak popovídat či se o něčem se sestrami poradit.

Posláním Kongregace Dcer sv. Pavla, jak se paulínky oficiálně jmenují, je hlásat evangelium dnešním lidem moderními sdělovacími prostředky a vlastní nakladatelství s knihkupectvím bylo pro sestry, které sem v roce 1993 přišly z různých zemí světa, nejschůdnější volbou. Zatímco v jiných zemích působí sestry v televizi či rádiu, pražské paulínky se zatím soustředí na vydávání a prodej knih, DVD a doplňkového zboží, které jsou v souladu s evangelijním poselstvím. „Nechceme se za každou cenu lišit od ostatních křesťanských nakladatelství,“ upřesňuje sestra Andrea. „Snažíme se ale přicházet s tituly, které reflektují témata, k nimž zatím literatura v češtině chybí.“ V nabídce tak sestry mají například nekomerční knihu L. Freedové a P. K. Salazarové „Čas k uzdravení“, která se věnuje situaci žen, jež podstoupily potrat.

Kromě vydavatelských činností sestry působí také na internetu. „Samozřejmě máme internetový obchod, facebookový profil, já mám i svůj blog,“ přibližuje sestra Andrea. „Každý týden například rozesíláme ‚křesťanské spamy‘, jak z legrace říkáme, čili takzvané e-neděle. To jsou rozbory liturgických čtení z následující neděle, ke kterým bývá připojen obrázek s myšlenkou. Každý člověk je totiž jiný a poselství k němu může dojít různým způsobem.“ Na webových stránkách paulínek jsou k volnému použití i další materiály, včetně průvodců k pravidelným adoracím, které se u paulínek konají každý třetí pátek v měsíci – letos nad tématy k Světovým dnům mládeže v Madridu v srpnu 2011 a nad Janovým evangeliem.

A slovo Písma se sestry chystají přiblížit rovněž prostřednictvím akce Bible 24: po uplynulých dvou ročnících v Uherském Brodě a Brně, se bude číst nonstop 24 hodin Nový zákon v kostele sv. Ludmily na pražských Vinohradech. „Lidé tak mají příležitost se během příprav seznámit více s Božím slovem a po dobu trvání četby nechat se jím zcela proniknout,“ vysvětluje sestra Andrea. „Tak a mnoha dalšími aktivitami se snažíme o to, aby se lidem ta tlustá bichle, co jim leží doma na polici, stala živou.“

Pro paulínky je typické, že intenzivně pracují po celý rok, ať už v redakci, v knihkupectví nebo v distribuci. A před Vánoci to nebude jiné. „V pátek večer je poznat, že už potřebujeme neděli,“ směje se sestra Andrea, „a to v adventu budeme mít otevřeno i o nedělích dopoledne.“ V redakci se už v tuto dobu pracuje na jarních titulech, poslední titul na vánoční trh „Jdi svou vlastní cestou“ od Anselma Grüna dovezli právě minulý týden z tiskárny. V knihkupectví je už adventní výzdoba a letos sestry připravily cenově velmi příjemné knižní dárkové balíčky. Sestra Andrea také chválí mladé lidi, kteří v tomto čase přichází pomoci s kompletováním vánočních pohlednic a přání. I tak sestra Molly ve skladu bude ještě dlouho vyřizovat nekonečné internetové objednávky.

Zbývá vůbec čas na duchovní přípravu? „Krom jiných společných modliteb se v adventu každý sobotní večer společně sejdeme nad nedělními liturgickými texty,“ odpovídá sestra Andrea. „A do samotného adventu vstoupíme tichem a modlitbou: celodenními rekolekcemi o první adventní neděli.“ Sestra Andrea se těší také na jitřní roráty v katedrále, na půlnoční sestry půjdou společně a po bohoslužbě si užijí hezký italský zvyk: šálek horké čokolády na zahřátí. „Sama si v adventu chci prostudovat čerstvou apoštolskou exhortaci O Božím slově a těším se také na společné pečení s kamarádkou – ona napeče pro manžela, já pro sestry,“ plánuje sestra Andrea. Komu dá letos dárek, ještě neví – každá ze sester si totiž vždy vylosuje jen jednu, které pak za určený obnos nějaký dárek obstará. „Pokud se jako v jiných letech nerozhodneme finančně pomoci našim sestrám jako např. vloni komunitě v Pakistánu, kde bylo jedno z knihkupectví zcela zničeno bombovými útoky.“

Její spolusestry se také možná rozpomenou na některý vánoční zvyk své domovské země: například sestra Judith bude myslet na mexickou „piñatu“, předvánoční koledování, při kterém se holí symbolizující Boží sílu rozbíjí barevnými papíry dekorovaný hrnec – hřích a z něj vypadnou „Boží milosti“: sladkosti, bonbony, ovoce, koláče. A na letošního silvestra paulínky nebudou připíjet na nový rok, ale společně se sestrami z Polska a Německa si v tichu před Nejsvětější svátostí připomenou, že o silvestrovské noci na přelomu 19. a 20. století byl bl. Jakub Alberione povolán k založení Paulínské rodiny.

Na rozloučenou dostávám „slovíčko“ – malý svitek, ve kterém se schovává citát z Písma. Další ze způsobů, jak mě mohou paulínky adventem provést, tak jak to odpovídá jejich poslání: nalézat stále nové způsoby, aby se radostná zvěst dostala opravdu ke každému.

(Verze textu redaktorky Aleny Scheinostové, kterou jsme autorizovaly – neshoduje se zcela s finálním textem v KT, protože ten k dispozici nemáme)

 

ADVENTNÍ LISTOVÁNÍ KNIHAMI OD PAULÍNEK

„Každý od Božího dítěte dostane tolik milostí, nakolik se na Vánoce připravil,“ říkal náš zakladatel bl. Jakub Alberione. Byl to člověk nadmíru pracovitý, ale zároveň vedl hluboký duchovní život. Jak vstoupit do adventního času (a nového liturgického roku) a přitom zůstat nohama na zemi? Pokusíme se vám představit některé z našich knih, jež by toho měly být zárukou.

Nelze než začít titulem již několikrát vydaným: Najít si čas pro Boha. Bez touhy být s Bohem je zbytečné cokoliv další. Potřebujete povzbudit, aby vaše touha po Bohu byla trvalá? Uvedení do duchovního života, ve kterém zkušenost Božího milosrdenství, pozorné naslouchání Slovu a modlitba docházejí naplnění v setkání s bližními, se ukrývá v knize Hlas jemného vánku. Další ze způsobů, jak žít trvale v Boží přítomnosti představuje titul Klanět se Bohu v duchu a pravdě. Proč si neosvojit tento životní postoj v čase, kdy se chystáme klanět malému dítěti, a nezůstat v postoji klanění a růstu v Boží lásce i po skončení svátků? Pokud vám bude dopřáno strávit několik dnů v tichu, doporučujeme vzít si za průvodce „duchovní cvičení“ života víry Benedikta XVI. Kniha Věřit doufat milovat není teoretií, ale cvičením v umění být člověkem. Papežovo slovo vás může doprovázet i po celý rok v knize Boží světlo v naší době, kde Benedikt XVI. uvažuje o významu slavností a svátků v životě moderního člověka.
Adventní příprava na zrození Božího Syna je tím nejlepším časem, kdy se můžeme zaposlouchat do Božího slova a přijímat ho ve svém životě tak jako Maria. Zkuste do nového liturgického roku, kdy se o každé neděli předčítá Matoušovo evangelium, vejít s výborným průvodcem Nad evangeliem podle Matouše výborného biblisty S. Faustiho. Četba této knihy není tak náročná, jak by se mohlo zdát. Nad úryvky z Matoušova evangelia se také zamýšlí M. Szabo (pražský kněz známý také z pravidelného hostování v náboženských pořadech Českého rozhlasu) Život podle Bible poprvé s Matoušem. Kniha je určena všem, kteří se chtějí na základě evangelia něco zajímavého o palčivých tématech naší doby dozvědět a snad se tak také posunout blíže k jejich řešení. Posledních osm dní před slavností Narození Páně v liturgii zaznívají tzv. O-antifony. Jimi je inspirována brožurka Příprava na Vánoce: Přijď, Pane Ježíši. Každý den osmidenní pobožnosti vychází z jedné z těchto antifon.

Z filmových tipů máme pro nejmenší příběh o Sv. Mikuláši, mládež zase osloví animovaný film o Janu Pavlu II. Odvaha otce Karola. Pěkným dárkem pro celou rodinu se může stát vánoční meditace kardinála Vlka Narodil se Kristus PánPoselství třebechovického betléma.

Požehnaný advent a Vánoce s tím, který touží přebývat s každým člověkem!

 
 
Nahoru