04.09.2012, kategorie: Titulní stránka

Aby všichni, které Bůh volá, byli věrni svému povolání

Aby všichni, které Bůh volá, byli věrni svému povolání

Aby všichni, které Bůh volá, byli věrni svému povolání. To byl úmysl, kterým se Bohu zasvětil ct. Andrea M. Borello, člen Paulínské rodiny, kterého vám dnes chceme představit.

Riccardo Andrea Maria Borello (Mango, 8. března 1916 – Sanfré, 4. září 1948)

Riccardo Borello se narodil v Mangu v severoitalské provincii Cuneo 8. března 1916. Během první světové války mu zemřel otec, byl tedy vychováván matkou. Ta se znovu vdala a spolu s manželem a dětmi Riccardem a Marií se přestěhovala do Castagnole Lanze (Asti). V tomto městě pracoval malý Riccardo jako pomocník na statku u jedné selské rodiny. Vstoupil s nadšením do Katolické akce (akčnější obdoba katolického junáka) a posvěcoval svoje mládí modlitbou a příjímáním práce, již nabízel Bohu jako prostředek k vlastnímu posvěcení.

Díky četbě životopisu mladého chlapce Maggiorina Vigolunga, žáka „Malé typografické školy“ dona Alberiona, se ve svých 20 letech seznámil se Společností sv. Pavla, založenou Jakubem Alberionem. 8. července 1936 odpověděl na Boží volání a vstoupil do Společnosti sv. Pavla jako aspirant a učedník Božského Mistra přitahován touhou stát se také apoštolem „Dobrého tisku“. 19. března 1937 oblékl řeholní hábit jako laický bratr a přijal jméno Andrea (Ondřej) Maria. V dubnu téhož roku vstoupil do noviciátu v Římě. 7. dubna 1938 složil první sliby a vrátil se znovu do mateřského domu Institutu v Albě, kde mu byly nejprve svěřeny práce v papírně a potom v obuvnické dílně.

Z velké lásky k povolání a k Institutu a se souhlasem svého duchovního vůdce se zvláštním způsobem zasvětil Bohu s úmyslem, aby všichni, které Bůh volá, byli věrni svému povolání.

Věčné sliby složil 20. března 1944; za 4 roky ve svých 32 letech byl zasažen plicní tuberkolózou a zemřel 4. září 1948. Jeho tělo bylo v roce 1959 přeneseno z místního hřbitova do kaple Institutu na hřbitově v Albě a posléze do Chrámu sv. apoštola Pavla v Albě. Jeho dopisy a ostatní osobní věci musely být po jeho smrti spáleny tak, jak to nařizovala hygienická opatření, aby se vyloučilo nebezpečí nákazy.

Modlitba na přímluvu ctihodného Andrey M. Borella

Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného Syna, Ježíše Krista, abys nám zjevil svou lásku. Ustanovil jsi ho Učitelem, Cestou, Pravdou a Životem pro celé lidstvo.

Prosíme tě, na přímluvu tvého věrného učedníka Andrey Marii Borella dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film, internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí.

Pro oběť jeho mladého života rozmnožuj ve své církvi počet kněží, řeholníků i laiků, kteří by zasvětili svůj život tomuto mnohotvárnému apoštolátu, a inspiruj lidi dobré vůle k přispění skrze modlitbu, práci a dary k tomu, aby církev mohla těmito prostředky hlásat evangelium celému světu.

Pane, jestli je to tvá svatá vůle, oslav tohoto svého věrného služebníka a na jeho přímluvu nám uděl milost, o kterou tě prosíme. Amen.

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies