05.04.2012, kategorie: Titulní stránka

Aby tvá láska utišila můj nejhlubší hlad a žízeň

Aby tvá láska utišila můj nejhlubší hlad a žízeň
Modlitba na Zelený čtvrtek

Na každý den Velikonočního tridua jsme vybraly po jedné modlitbě. Dnes začínáme s modlitbou na Zelený čtvrtek od A. Grüna.

Modlitba na cestě proměny

Pane Ježíši Kriste, tys nám v eucharistii ustanovil odkaz své lásky.
Ve svatém pokrmu smíme zakoušet, že jsi nás miloval až do úplné dokonalosti.
Zde se smíme z této lásky v pokrmu a nápoji těšit a tělesně ji cítit.

Prosím tě, ať stále hlouběji poznávám a prožívám tajemství eucharistie.
Ať věřím uzdravující síle tvé lásky, která promění můj strach, že přijdu zkrátka, že budu málo milován,
ve vděčnost, abych směl být při přijímání zcela a naprosto naplněn tvou láskou.

Dej, ať dnes večer prožiji bohoslužbu Zeleného čtvrtka s novým pohledem a otevřeným srdcem.
Dej, ať jsem přítomný jako Petr, který byl úplně fascinován, když jsi mu myl nohy.
Ať jsem tak otevřený jako Jan, milovaný učedník, abych ve svatém pokrmu skutečně cítil tvou lásku
a aby tvá láska utišila můj nejhlubší hlad a žízeň, abych se ve tvé lásce utišil, tak, jak je to vyjádřeno v žalmu:
„Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě, tak je má duše ve mně“ (Žl 131 /130/,2).

(Citace z knihy A. Grüna: Sedm kroků do života. Prožít velikonoce, str. 72)

 

 
 
 
Nahoru Změnit předvolby cookies