28.05.2014, kategorie: Titulní stránka

7. neděle velikonoční (A)

7. neděle velikonoční (A)

Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.
1 Pt 4,13-16

Liturgi@ on-life  

Důkazem pravosti naděje, k níž nás po celé velikonoční období cyklu A vedl První Petrův list, je radost – a to i uprostřed utrpení. Garantem toho, že nejde pouze o nějaký plytký pocit chvilkového blaha, však není pouze autor Prvního Petrova listu. V centru našeho krátkého úryvku zaznívá výpověď: „Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.“ Jsou to slova, která nápadně připomínají Ježíšova blahoslavenství, jak je zachytili evangelisté Matouš nebo Lukáš (viz Mt 5,11 a Lk 6,22). Proto si můžeme být jistí, že tato výzva k naději a povzbuzení k radosti stojí na spolehlivém a pevném základu, kterým jsou slova samotného Krista.

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru