26.05.2017, kategorie: Titulní stránka

7. neděle velikonoční (A)

7. neděle velikonoční (A)
Den modliteb za sdělovací prostředky

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 
Viz Jan 17,1-11a

E-vangelium on-life
Když v době velikonoční v evangeliu slyšíme: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,“ zdá se nám všechno jasné. Ježíš přece vystoupil na nebesa a těm, kteří poznali jediného pravého Boha a toho, kterého on poslal, daruje věčný život. My jsme ho přece poznali a věříme v něj, takže na: „Slyšeli jsme slovo Boží“, souhlasně odpovíme: „Chvála tobě, Kriste“, spokojeně se usadíme na své obvyklé nedělní místo a přehodíme nohu přes nohu, abychom si pohodlně vyslechli obligátní kázání. Pokud však nalistujeme dnešní úryvek v Bibli, všimneme si, že Ježíš tato slova neříká, když je všechno v největší pohodě, ale tehdy, když se bezprostředně blíží jeho utrpení. Jidáš už „hodil kostky“ a Ježíše zanedlouho zajmou. Je ale zajímavé, že právě evangelista Jan uvádí své vyprávění o Ježíšově utrpení jako cestu slávy. Když psal svoje evangelium, bylo mu již jasné, že Ježíšova sláva musela jít cestou kříže. Jeho koruna musela být nejdříve trnová a jeho povýšení muselo být povýšením na kříž. Je to jasné i nám? Teoreticky možná. V Ježíšově případě a na teologické rovině s tím bezpochyby souhlasíme. Souhlasíme s tím však stejně i tehdy, když se tento způsob, jakým chce Otec oslavit svého syna/svou dceru (křtem jsme se přece jimi stali), ukazuje nám? Nemusí se hned jednat o diagnózu nevyléčitelné nemoci, o ztrátu blízké osoby, vážnou životní krizi... a podobně. Většinou stačí úplně obyčejná důslednost v zachovávání jeho slova, která najednou vůbec není zábavná, ale dokonce bolí. Stačí úplně obyčejná věrnost jeho slovu, každý den, bez potlesku, i tehdy, když si toho nikdo nevšímá, nebo tehdy, když je to někomu trnem v oku. Tak je v nás oslavený Kristus, i když jsme ve světě (u počítače, před tabulí, nad kuchyňským umyvadlem, v autobuse, za pultem...).

 
Ke stažení Ke stažení
 
 
Nahoru