27.04.2010, kategorie: Kdo jsme

7 let od blahořečení našeho zakladatele

7 let od blahořečení našeho zakladatele
Trailer k filmu o něm

27. dubna 2003 byl Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného zakladatel Paulínské rodiny Jakub Alberione (1884-1971).

Modlitba na přímluvu blahoslaveného Jakuba Alberione
Pane, oslav ve své církvi blahoslaveného Jakuba Alberione. Ať je pro nás příkladem a přímluvcem na cestě našeho posvěcování a apoštolátu. Otevři cesty evangelizaci, aby se přítomnost Ježíše Mistra, Cesty, Pravdy a Života šířila do světa skrze Marii, Matku a Královnu apoštolů. Uděl nám milost, o kterou tě žádáme…
Otče náš…, Zdrávas Maria..., Sláva Otci...

Naše spolusestry v USA chystají nový film o našem zakladateli, zde "malá ochutnávka".

 

 

 
 
Nahoru