13.03.2015, kategorie: Titulní stránka

4. neděle postní (B)

4. neděle postní (B)

Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. 

2 Kron 36,14-16.19-23

Liturgi@ on-life

První a druhá kniha Kronik je pravděpodobně dílem autorů z kněžských kruhů z období 350 – 250 př. Kr. Při čtení je třeba mít na paměti, že toto dějepisné dílo neodpovídá kritériím dějepisectví, na jaké jsme zvyklí my. Cílem autorů není podat co nepřesnější a nejobjektivnější přehled událostí jistého historického období. Nekladou si otázky o tom, kdy a jak se co přesně stalo. V centru jejich zájmu je otázka, jak dějinné události svědčí o Božím zájmu a péči o vyvolený národ a jak tento lid na projevy Hospodinovy přízně odpovídal. První čtení čtvrté postní neděle představuje závěr tohoto starozákonního spisu. Několik veršů pokrývá poměrně dlouhý časový úsek od doby před pádem Jeruzaléma přes babylonské zajetí až po vysvobození výnosem perského krále Kýra. Souvislost se smlouvou, která je v tomto postním období v centru našeho zájmu, je naznačena hned v úvodu úryvku: „Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností.“ Biblický dějepisec zde nemluví o hříších. Zmiňuje se o nevěrnostech. Pojem věrnost nebo nevěrnost předpokládá určitý závazek či pouto k jisté osobě. Věrnost toto pouto potvrzuje, nevěrnost ho naopak porušuje a pošlapává. Víme, že pouto mezi Hospodinem a národem, který si Hospodin vyvolil, nachází v dějinách tohoto národa konkrétní vyjádření ve smlouvě. Když se tedy bibličtí dějepisci zmiňují o nevěrnostech, učí své čtenáře vnímat a interpretovat dějinné události ve světle smlouvy s Hospodinem – a to i tehdy, když o smlouvě nepadne ani slovo. Na čtvrtou postní neděli jsme tedy pozváni do jejich školy. Naši učitelé nemají konkrétní tváře ani přesná jména. Od doby, v níž žili, nás dělí snad až čtyřiadvacet století. Navzdory tomu otázky, které nám kladou, neztratily nic na aktuálnosti: Umíš ve svém životě zahlédnout obdivuhodný sled projevů Boží lásky a péče, nebo ti připadá pouze jako shluk náhodných epizod bez smyslu a logiky? Jsou tvé postoje vyjádřením věrnosti Hospodinu, který si tě křtem zasvětil mnohem radikálněji, než si zasvětil jeruzalémský chrám?

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru