23.01.2014, kategorie: Titulní stránka

3. neděle v mezidobí (A)

3. neděle v mezidobí (A)

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. 
[...] Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.   
Viz Mt 4,12-23

E-vangelium on-life

 „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Tato věta není pro nás nová. Přesně tatáž slova jsme již slyšeli na druhou adventní neděli z úst Jana Křtitele (viz Mt 3,2). Těm, kteří od Jana žádali vysvětlení, jak má toto obrácení vypadat a co mají dělat, Jan odpověděl: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Celníkům řekl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ A vojáci dostali odpověď: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem“ (viz Lk 3,7-14). Ježíš začíná své působení stejnou výzvou jako Jan Křtitel: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ V jeho podání mají však tatáž slova zcela nový obsah. Jeho „návod“ k obrácení totiž zní: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Co se tedy stalo? Znamená to snad, že Ježíš „škrtá“ to, co hlásal Jan Křtitel? Není třeba se už dělit s druhými a varovat se chamtivosti a hrubosti, jak k tomu vybízel Jan Křtitel? Je praktický dopad pokání na každodenní život Ježíšovi lhostejný? Vůbec ne. Naopak. Ochota dělit se s těmi, co nic nemají, zájem o druhé, spravedlnost, spokojenost s málem, mírnost a vlídnost zůstávají pořád v platnosti (viz např. celou Ježíšovou řeč na hoře: Mk 5,1 – 7,29). Rozdíl mezi Janovým a Ježíšovým hlásáním tkví někde jinde. Jan Křtitel, ačkoli velký prorok (viz Mtk 11,11-14), byl pouze člověk. Jeho úkolem bylo vzbudit v lidech touhu po dobru a povzbudit je, aby o něj usilovali. Janova slova však neměla moc, aby tuto zásadní změnu v lidských srdcích i uskutečnila. A proto byl pouze hlasem, který připravoval cestu někomu většímu (viz Mt 3,3). Ježíš je naproti tomu vtělené Slovo Boha Stvořitele (viz Jan 1,1.14) a těm, kteří ho přijímají, on sám dává moc (srov. Jan 1,12) uskutečňovat to, k čemu je zve. Proto Ježíš konkretizuje svou výzvu k obrácení pozváním: „Pojďte za mnou…“ To ostatní, co následuje, už neuskutečňuje člověk, ale sám Ježíš. Z těch, kteří jdou za ním, on sám dělá rybáře lidí. On sám je dělá milosrdnými, tichými, šiřiteli pokoje… (viz Mt 5,3-12, evangelium 4. neděle v mezidobí). Jejich vlastní snažení by k tomu nikdy nestačilo.

 
Ke stažení Ke stažení
 
Nahoru