11.12.2013 15:00, kategorie: Titulní stránka

3. neděle adventní (A)

3. neděle adventní (A)

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. 
Viz Iz 35,1-6a.10 

Liturgi@ on-life
Prostřednictvím vize o radosti vyprahlé stepi, o jásající a kvetoucí poušti a o návratu vykoupených na Sión pravděpodobně neznámý prorok ze 6. století př. Kr. příslibem brzkého vysvobození utěšuje lid v babylónském zajetí. Nicméně dříve než tento úryvek zasuneme hluboce do historie v domnění, že se nás netýká, dovolme Božímu slovu, ať otevře naše slepé oči a odemkne naše hluché uši, abychom uviděli velké plochy vyprahlé pouště v našem životě a dovolili našemu Bohu, ať je naplní vznešeností své přítomnosti. Poušť a vyprahlá step se totiž rozprostírá všude tam, kde se člověk spoléhá sám na sebe a namlouvá si, že pravou radost vlastnoručně vyrobí jako ozdoby na stromeček, či dokonce koupí spolu s hromadou vánočních darů. Naopak, pouze tam, kde člověk s důvěrou očekává spásu od Boha, vzkvétá nádhera a lidské srdce i uprostřed starostí a nepříjemností propuká v jásot a plesání.

 
 
 
Nahoru